Traktorin vetokyky, vetohyötysuhde ja maan suojelu - Luisto on välttämätön paha

Vaikean viljelyvuoden olosuhteissa korostuvat sekä vetokyky että huoli maan tiivistymisestä ja rakenteen huonontumisesta. Voidaanko maan sietokykyä ja vetokyvyn osatekijöitä jotenkin hallitusti sovittaa toisiinsa? Nyt alkavassa juttusarjassa tarkastellaan traktorin vetokykyä ja maahan kohdistuvaa vaikutusta sekä keinoja niiden toteamiseen ja hallintaan.
Tilaajalle