Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan

Siloking Feeding Management -verkkopalvelu auttaa appeen lastauksessa ja jakamisessa

Hyvin onnistunut aperuokinta vaatii tarkkuutta niin kalustolta kuin sen käyttäjiltäkin. Appeeseen sekoitettavia ainesosia voi olla kymmenkunta, ja niistä muodostuvia erilaisia reseptejäkin suurilla karjoilla useita. Tarvittavan tiedon hallintaan löytyy ratkaisu pilvipalvelun ja muutaman älykkään komponentin avulla.
Kun ajettava, hinattava tai kiinteä sekoitin on varustettu Siloking Data -terminaalilla, saadaan kaikki terminaalin tiedot ja toiminnot joko mobiililaitteen tai toisen terminaalin avulla lastauskoneen ohjaamoon.
Kun ajettava, hinattava tai kiinteä sekoitin on varustettu Siloking Data -terminaalilla, saadaan kaikki terminaalin tiedot ja toiminnot joko mobiililaitteen tai toisen terminaalin avulla lastauskoneen ohjaamoon. Kuva: Tuomas Anttila
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
Kuormaus- ja purkuohjelmat voidaan siirtää muistitikulla terminaaliin. Jos ohjelmia käytetään jakaessa, tallentaa terminaali historiatiedon, ja se voidaan siirtää muistitikulla tietokoneelle tarkasteltavaksi.
Kuormaus- ja purkuohjelmat voidaan siirtää muistitikulla terminaaliin. Jos ohjelmia käytetään jakaessa, tallentaa terminaali historiatiedon, ja se voidaan siirtää muistitikulla tietokoneelle tarkasteltavaksi. Kuva: Tuomas Anttila
Kuormausohjelmaan voidaan määrittää komponenttikohtainen ajastin, joka lähtee käyntiin, kun kyseinen komponentti saadaan lastattua. Ylempänä perustiedoissa määritettävä sekoitusaika tarkoittaa viimeisen komponentin jälkeen sekoittamiseen käytettävää aikaa.
Kuormausohjelmaan voidaan määrittää komponenttikohtainen ajastin, joka lähtee käyntiin, kun kyseinen komponentti saadaan lastattua. Ylempänä perustiedoissa määritettävä sekoitusaika tarkoittaa viimeisen komponentin jälkeen sekoittamiseen käytettävää aikaa. Kuva: Tuomas Anttila
Purkuohjelmassa pystyy määrittämään eri eläinryhmien rehumäärän joko osuutena kokonaismäärästä, rehua per eläin tai tarkkana kilomääränä.
Purkuohjelmassa pystyy määrittämään eri eläinryhmien rehumäärän joko osuutena kokonaismäärästä, rehua per eläin tai tarkkana kilomääränä. Kuva: Tuomas Anttila
Kun kuormausohjelma on käynnissä, muuttuu komponenttikohtainen punnitus senhetkisen komponentin jäljellä olevaksi lastausmääräksi (pienempi vaakaluku). Komponenttien lastausjärjestystä voidaan muuttaa lastauksen aikana, tai kuitata kyseinen komponentti lastatuksi oikean laidan painikkeilla. Vaaka ei automaattisesti vaihda seuraavaan komponenttiin, kun määrä tulee täyteen, vaan kuljettajan täytyy kuitata kyseinen komponentti valmiiksi.
Kun kuormausohjelma on käynnissä, muuttuu komponenttikohtainen punnitus senhetkisen komponentin jäljellä olevaksi lastausmääräksi (pienempi vaakaluku). Komponenttien lastausjärjestystä voidaan muuttaa lastauksen aikana, tai kuitata kyseinen komponentti lastatuksi oikean laidan painikkeilla. Vaaka ei automaattisesti vaihda seuraavaan komponenttiin, kun määrä tulee täyteen, vaan kuljettajan täytyy kuitata kyseinen komponentti valmiiksi. Kuva: Tuomas Anttila
Kuormausohjelmaa avattaessa valitaan ensin itse määritetty asiakas ja seostyyppi. Tämän jälkeen voidaan määrittää seoksen koko, joko ruokahalukertoimen tai kokonaismäärän avulla.
Kuormausohjelmaa avattaessa valitaan ensin itse määritetty asiakas ja seostyyppi. Tämän jälkeen voidaan määrittää seoksen koko, joko ruokahalukertoimen tai kokonaismäärän avulla. Kuva: Tuomas Anttila

Tiedonhallinta on nykypäivän teknologisessa kehityksessä erittäin olennainen osa – myös aperuokinnassa. Siloking Feeding Management -verkkopalvelu on yksi esimerkki apesekoitinvalmistajien keinoista tuoda helpotusta tiedonhallintaan. Kyseessä on selaimella käytettävä ohjelmisto, jossa voidaan ruokintasuunnittelun lisäksi hoitaa tiedon siirtäminen kuljettajalle ja seurata rehun ainesosien kulumista. Ohjelmisto on suunniteltu käytettäväksi yhdessä Siloking Data -terminaalin kanssa, jonka toimintaa esiteltiin jo viime syksynä Siloking eTruck -sekoittimen kokeilun yhteydessä, Koneviestissä 13/2018.

Olennainen tieto ohjaamoon

Apesekoittimen kuljettajan työtä voidaan helpottaa tekemällä ohjelmistolla seoskohtaiset kuormaus- ja purkuohjelmat. Ohjelmat voidaan siirtää palvelusta muistitikulla sekoittimen terminaaliin. Näin kaikki sekoitustyön kannalta olennainen tieto on kuljettajan saatavilla ohjaamosta käsin. Lisäksi samat tiedot saadaan puhelimen tai tabletin näytölle, sillä Data-terminaalissa on wifi-lähetin, johon mobiililaite voidaan yhdistää.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Lastausta komponentti kerrallaan

Kuormausohjelmissa määritetään komponenttien määrät, lastausjärjestys ja sekoitusajat. Terminaali opastaa kuljettajaa työssään vaiheittain. Ennen lastaamisen aloittamista kuljettaja määrittää joko eläinten ruokahalukertoimen, tai kilolleen oikean seoksen suuruuden. Tämä sovittaa komponenttien suhteet reseptin mukaiseksi. Tämän jälkeen voidaan aloittaa varsinainen lastaus. Terminaali ehdottaa lastattavia komponentteja ennalta määritetyssä järjestyksessä, mutta kuljettaja voi myös siirtyä suoraan haluamaansa komponenttiin. Terminaali kertoo kuljettajalle jatkuvasti, miten monta kiloa täytyy vielä lastata – eli vaakalukema normaalista poiketen lähestyy nollaa. Näkymässä on käytännössä kaksi vaakalukemaa: lastattava komponentti, sekä seoksen kokonaispaino.

Jokaisen komponentin lastaamisen jälkeen voidaan määrittää sekoitusajastin, joka lähtee käyntiin, kun komponentti kuitataan lastatuksi. Tämä on hyödyllistä esimerkiksi paalirehulla, jos sitä halutaan sekoittaa hienommaksi ennen muiden komponenttien lastausta. Kun ajastin on päättynyt, siirtyy terminaali seuraavaan komponenttiin. Viimeisen komponentin jälkeen alkaa koko seoksen ajastin.

Lastausohjelmat osoittautuivat käteväksi vaihtoehdoksi esimerkiksi paperiselle tai sähköiselle reseptille, sillä kuljettaja saa tiedon hyvin selkeässä muodossa, eikä taskulaskinta tarvitse käyttää esimerkiksi seoksen kokonaismäärän muuttuessa. Ajastintoiminto tuntuu hieman kankealta, sillä se täytyy kuitata käyntiin ja pois päältä. Sekoitusaikaa saattaa kulua useita minuutteja, jos kuski ei epähuomiossa muista painaa ajastinta päälle tai pois.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Usealle eläinryhmälle jakamiseen

Purkuohjelmissa voidaan seoksille valita eläinryhmät ja niille jaettavat rehumäärät. Ongelmana purkuohjelmassa on, että purkunäkymässä terminaalista katoavat normaalit toiminnot, kuten purkuluukkujen avaumat ja sekoitusruuvin pyörimisnopeus. Eläinryhmät voi jakaa useisiin rakennuksiin, ja ohjelman hyöty tuleekin esiin vasta siinä vaiheessa, kun rehua täytyy jakaa moneen eri paikkaan, eikä vain yhden ruokintapöydän mitalle.

Purkuohjelmasta saisi ajettavassa apesekoittimessa enemmän hyötyä, jos se pysäyttäisi sekoitusruuvin pyörimisen siinä vaiheessa, kun määritetty rehumäärä on saatu jaettua. Kehittyneempi Data E -terminaali pystyy jo sähköhydraulisiin toimintoihin, mutta niitä ovat tässä vaiheessa lähinnä hydraulisten vastaterien säätö, ja akkutoimisessa eTruckissa sekoitusruuvin sekä purkukuljettimien pyörimisnopeuksien säädöt.

Tiedonkeruuta ja hallintaa

Lastaus- ja purkuohjelmia käytettäessä terminaali myös tallentaa ruokinnasta tietoa, joka voidaan viedä muistitikulla takaisin verkkopalveluun. Tietoa kertyy päivittäin komponentti- ja eläinryhmäkohtaisesti, jolloin voidaan seurata esimerkiksi rehukomponenttien kulutusta. Jos varaston koko on tiedossa, saadaan hyvä käsitys siitä, paljonko komponenttia on vielä jäljellä. Lisäksi ohjelmistolla voidaan tehdä tarkkoja rehukustannuslaskelmia, kun komponenttien yksikköhinnat ovat selvillä. Näin ollen ohjelmistosta saa hyvän tuen tilan päätöksentekoon ilman ruutupaperin tai excel-taulukkojen pyörittelyä. Asiakasprofiilien luominen mahdollistaa ohjelmiston tehokkaan käytön myös urakointikäytössä.