Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan

Näin vältät konerahoituksen keskeisimmät sudenkuopat – korkea jäännösarvo on aikapommi

Koneiden hinnannousu on tuonut yhä uusia vaihtoehtoja konerahoituksiin. Artikkelissa kerrotaan konerahoituksen keskeisistä ominaispiirteistä ja eroista.
Konerahoituksella rahoitetaan paljon puimureita ja niitä käytetään usein myös koneurakoinnissa. Kuvan puimuri on New Holland CH7.70 Crossover hybridipuimuri, josta voi lukea Koneviestistä myöhemmin syksyllä. Kyseinen kone ei liity rahoitusartikkelin sisältöön millään tavalla.
Konerahoituksella rahoitetaan paljon puimureita ja niitä käytetään usein myös koneurakoinnissa. Kuvan puimuri on New Holland CH7.70 Crossover hybridipuimuri, josta voi lukea Koneviestistä myöhemmin syksyllä. Kyseinen kone ei liity rahoitusartikkelin sisältöön millään tavalla. Kuva: Eemeli Linna

Koneyrittäminen ja maatalous vaativat paljon pääomaa toiminnan mahdollistamiseksi. Koneiden perustehtävä on saada aikaan yritykselle positiivista kassavirtaa ja näin mahdollistaa positiivinen liiketulos. Konerahoitus on lähes aina koneyrittäjille välttämätön yrityksen toiminnan mahdollistaja. Pankit ovat yleisimpiä konerahoituksen myöntäjiä, mutta markkinat ovat murroksessa.

Pankkeja sitovat pankkialan vakavaraisuus- ja omavaraisuussäädökset, joista finanssivalvonta pitää huolen. Matalien korkojen ja markkinoilla käytettävissä olevan rahan määrän kasvu on tuonut rahoitusliiketoimintaan pankkien lisäksi myös muita toimijoita, joita myös valvotaan, mutta ei samalla tavalla kuin pankkeja.

Yleensä rahoitus pystytään järjestelemään silloinkin, kun pankit eivät sitä suostu myöntämään. Muut kuin pankit myyvät konerahoitukseen pääasiassa rahoitusleasing-ratkaisuja.

Pankin intressi rahoituksessa

Pankin tavoitteena rahoitusta myöntäessään on saada lainatulle pääomalle mahdollisimman varma takaisinmaksu ja hyvä korkotuotto, mutta pankki ei halua omistaa rahoituksen kohteena olevaa omaisuutta.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Pankin toimintatapaa voisi kuvata mielikuvalla housuista, joissa on sekä vyö että henkselit. Vyöllä pidätellään, jotta saadaan kontrolli yrityksen kassavirrasta. Henkseleillä kannatellaan, jotta yritys ei vain möisi tuottavaa omaisuutta pois. Siksi pankki haluaa pidättää panttioikeuden rahoittamaansa tuottavaan omaisuuteen.

Rahoituksen välitystoiminta

Markkinoille on takavuosina ilmaantunut myös rahoituksen välitystoimintaa, ns. brokereita. Ne toimivat asiakasrajapinnassa etsien koneyrittäjän puolesta rahoitettavalle koneelle sopivimman rahoittajan. Välittäjät tarjoavat yleensä vain rahoitusleasing-ratkaisuja.

Pankki voi suhtautua rahoituksen välittäjiin nihkeästi, koska asiakkaan rahoitus hajaantuu, eikä pankilla ole enää perinteistä kontrollia yrityksestä – housuista menetetään vyö.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Rahoituksen välittäjät panostavat asiakaskohtaiseen palveluun, tavoitettavuuteen ja asiakkaan konekohtaisen työn tuntemiseen, jotta he pystyvät räätälöimään rahoituksen koneen käyttöprofiilin mukaisesti sopivaksi. Yrittäjän ei näin tarvitse kilpailuttaa jokaista konerahoitustaan itse. Tämä korostuu, kun yrityksellä on useita hyvin erityyppisiä rahoituskohteita, kuten traktoreita, vaunuja, erilaisia maansiirtokoneita, kuljetuskalustoa, trukkeja tms.

Välittäjät kertovat pystyvänsä hankkimaan rahoituksen kilpailukykyisesti ja heillä on useita jälleenrahoittajia, sekä pankkeja että muita. Välittäjät saavat palkkionsa korkomarginaaleista. Välittäjät toimivat usein myös yritysten välisessä konekaupassa, sekä käytettyjen koneiden maahantuonnissa.

Kohdevakuudelliset rahoitukset:

  • Osamaksu on rahoittajan myöntämä laina, jota lyhennetään kuukausittain
  • Rahoitusleasing on vuokrasopimus, jossa jäännösarvo vaikuttaa kuukausivuokran hintaan
  • Huoltoleasing on vuokrasopimus, joka sisältää huollot ja korjaukset. Jäännösarvo on rahoittajan vastuulla
  • Konevuokra oikeuttaa käyttämään vuokran- antajan konetta sopimuskauden ajan sovitun tuntimäärän mukaisesti

Konevalmistajat rahoittajana

Konerahoituksessa on myös globaalien konevalmistajien omia rahoitusratkaisuja. Ne ovat erikoisia siitä syystä, että valmistajat käyttävät niitä välineenä koneiden myymiseksi eli liiketulos tehdään konemyynnin kautta. Nämä ratkaisut saattavat olla koneyrittäjälle hyvinkin edullisia.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Rahoituksen vaihtoehdot

Koneen omistajan kannalta halvin tapa on ostaa kone käteisellä. Leasingin perusperiaatteena on, ettei kohteeseen sidottaisi kassasta rahaa, vaan sitä voisi sijoittaa muualle. Jos käteistä ei haluta käyttää koneen ostoon, kyseeseen tulee pankkilaina tai kohdevakuudellinen rahoitus eli osamaksu, leasingratkaisut tai vuokraus. Käytännössä leasingratkaisut ja vuokraus ovat koneyrittäjälle kalleimmat, kun kaikki kustannukset lasketaan yhteen.

Luottoluokitus ja vakuudet

Kaikissa rahoitus-, leasing- ja vuokrausratkaisuissa tehdään finanssivalvonnan ohjeiden mukainen luottokelpoisuuden arviointi, johon vaikuttaa yrityksen maksukäyttäytyminen, maksuvalmius sekä omavaraisuus. Vakavaisuudesta kertovat myös rahoituksen vastineeksi käytettävissä olevat vakuudet. Maksukäyttäytyminen tarkoittaa muutakin kuin vain luottohäiriömerkintää.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Pankkilainassa yleisin tapa on kiinnittää omaisuutta rahoituksen vakuudeksi. Jos vakuuksia ei ole käytettävissä tai omaisuutta ei haluta kiinnittää muiden investointien vuoksi, kone käy vakuudeksi rahoitukseen, mutta tällöin tarvitaan tietyn kokoinen omarahoitusosuus. Osamaksussa se on käsiraha ja leasingratkaisuissa isompi ensimmäinen vuokraerä.

Käsirahan määrä rahoituksissa

Eri konetyypeillä on erilaiset vakuusarvot. Rahoittajat seuraavat koneiden vakuusarvoja realisoinnin kautta. Koneiden määrä markkinoilla vaikuttaa markkina-arvon ennustettavuuteen. Tietyt konetyypit menettävät arvonsa hyvinkin nopeasti, eikä niihin välttämättä saa rahoitusta käytettynä. Esimerkiksi karjatiloilla käytettävä seosrehuvaunu voi menettää markkina-arvonsa täysin viidessä vuodessa. Tällöin käsirahan osuus määritellään rahoituksessa isommaksi.

Useimmiten käsirahaksi käy jokin vaihtokone, jolle koneliike määrittää hyvityshinnan, joka käytetään uuden rahoituksen käsirahaksi.

Pienen käsirahan riskit

Velan määrä ei tulisi olla missään rahoituskauden vaiheessa korkeampi kuin koneen sen hetkinen markkina-arvo. Näin saattaa kuitenkin käydä, jos käsirahan osuus tai leasingin ensimmäinen kuukausierä on ollut pieni ja kone joutuu uudenkarheana onnettomuuteen ja vakuutusyhtiön lunastamaksi. Tällöin vakuutus korvaa koneen markkina-arvoa vastaavan korvauksen. Jos velka on tuolloin vakuutuskorvausta korkeampi, koneen vuokraaja joutuu maksamaan rahoitusyhtiölle näiden erotuksen.

Tämä korostuu rahoitusleasingratkaisussa, joissa vuokraa maksetaan tasaerissä. Rahoituskauden alussa vuokran määrässä koron osuus on loppukautta selkeästi isompi, jolloin laskennallinen velkapääomakin lyhenee leasingkauden alussa hitaammin.

Jos yrityksen toiminta muuttuu kesken rahoituskauden, rahoituksen uudelleenjärjestely tai koneen vaihtaminen onnistuu helpommin rahoittajan kanssa, kun käsirahalla tai isommalla ensimmäisellä vuokraerällä on ensin lyhennetty velkaa.

Miten leasing eroaa osamaksusta?

Osamaksussa on kysymys koneen ostamisesta lainalla, jossa kone on vakuutena. Leasing puolestaan on vuokrasopimus. Jos vuokraeriä on rästissä, vuokraajalla on oikeus noutaa kone pois. Osamaksuerien maksamatta jättäminen johtaa kuitenkin huomattavasti monimutkaisempiin toimenpiteisiin, ennen kuin rahoitusyhtiöllä on oikeus hakea kone pois.

Leasingin kuukausimaksuun voi vaikuttaa jäännösarvolla, isommalla ensimmäisellä kuukausivuokralla sekä etukäteen sovittavalla ajotuntimäärällä. Osamaksussa isompaa viimeistä maksuerää ei konerahoituksessa käytetä.

Jäännösarvo rahoitusleasingissa

Rahoitusleasingissa koneen jäännösarvo on tärkeää määritellä riittävän alhaiseksi, sillä se on maksettava pois tavalla tai toisella, kun sopimuskausi päättyy.

Koneen voi lunastaa sopimuskauden päätyttyä maksamalla jäännösarvon, mutta rekisteröidyissä koneissa on osamaksukaupan tulkinnan riski, jos kohteen hinta ei vastaa arvioitua markkinahintaa. Näin käteen jäänyt erotus toimii hyvänä starttina ehkäpä seuraavan uuden koneen rahoituskaudelle ja laskee samalla sen kuukausimaksuja.

Rahoittajan kanssa voi usein tehdä myös jatkosopimuksen, jolloin leasingvuokran maksaminen jatkuu samasta koneesta.

Korkean jäännösarvon ansa

Halpa kuukausimaksu rahoitusleasingissa kertoo korkeasta jäännösarvosta. Pieni kuukausimaksu myös lyhentää koneen velkapääomaa hitaasti sopimuskauden edetessä. Jos tällainen rahoitusleasingin kohteena oleva kone vaihdetaan uuteen kesken sopimuskauden, koneen markkina-arvo saattaa olla laskenut nopeammin kuin koneen velkapääoma. Lisäksi sopimuksen katkeamisesta veloitetaan usein lisämaksu.

Vaikea tilanne voidaan ratkaista nostamalla uudelle rahoitusleasingsopimukselle sekä uuden että vaihtokoneen hintaa. Koneiden väliraha pysyy samana ja vaihtokoneen hyvityshinta saadaan nousemaan riittävän korkeaksi, jotta sillä voidaan kattaa vaihtokoneen jäljellä oleva velkapääoma.

Ongelmaksi muodostuu, että hintaa nostettaessa myös uuden koneen jäännösarvo nousee. Mikäli kuukausivuokraa ei samalla reilusti nosteta, jäännösarvo on todennäköisesti reilusti koneen sopimuskauden päättymishetken markkina-arvoa korkeampi. Tämä erotus lankeaa sopimuskauden päättyessä maksettavaksi, valitettavasti.

Huolto läpilaskutuseränä rahoitusleasingissa

Joskus rahoitusleasingiin tarjotaan huoltopalvelua läpilaskutuseränä, joka sisältää huolto-ohjelman mukaiset huollot palvelumaksuna. Tämä ei kuitenkaan kata rikkoutumisesta koituvia kustannuksia, mikä on syytä muistaa erityisesti takuuajan päättymisen jälkeen.

Miten huoltoleasing eroaa rahoitusleasingista?

Huoltoleasingissa kuukausivuokraan yleensä sisältyvät huoltokustannusten ohella myös äkillisen rikkoutumisen aiheuttamat ylimääräiset kustannukset. Lisäksi huoltoleasingissa koneen jäännösarvo on usein kolmannella osapuolella. Nämä näkyvät väistämättä huoltoleasingin hinnassa.

Arvonlisävero rahoituskoneissa

Osamaksurahoituksessa uuden koneen koko arvonlisävero voidaan vähentää rahoituskauden alkaessa. Leasingratkaisuissa ja konevuokrauksessa arvonlisäveroa taas vähennetään osana kuukausivuokraa.

Meneekö kone taseeseen?

Jos kaikki yrityksen koneet ovat rahoituksella, velkapääoman määrä taseessa on suuri, jolloin yrityksen omavaraisuusaste laskee. Tällöin rahoitusta uudelle koneelle voi olla vaikea saada liian pienen omarahoitusosuuden vuoksi.

Suuret yritykset kuten useat pörssiyritykset kuuluvat IFRS-kirjanpitoon, jossa leasingvastuut näkyvät suoraan taseissa heikentäen omavaraisuutta. PK-yritykset noudattavat FAS-kirjanpitoa, jossa leasing- ja vuokrakoneet eivät suoraan näy taseessa vaan taseen liitetiedoissa. Näin nekin käytännössä rasittavat yrityksen taloutta.

Jos koneyrityksen omavaraisuusaste on hyvin pieni, jotkut rahoittajat tarjoavat alle tilikauden kestävää leasingsopimusta, jolloin leasingvastuu ei ehdi taseeseen, kun sopimuskausi on jo päättynyt.

Tuplapoistot

Verotuksessa käteisellä, pankkilainalla tai osamaksurahoituksella rahoitettu kone voidaan poistaa yrityksen taloudellisesta tuloksesta verotuksessa laskennallisesti, yleensä enintään 25 % koneen jäännösarvosta vuodessa.

Verottaja sallii poikkeuksellisesti vuosina 2020–2023 uusiin koneinvestointeihin tietyin edellytyksin kaksinkertaisten verotuspoistojen tekemisen. Näin yrityksen taloudellista tulosta voidaan tuloverotuksessa tehokkaasti pienentää verotuksen optimoimiseksi. Tällä verottaja pyrkii nopeuttamaan koneinvestointeja ja lisäämään taloudellista aktiivisuutta. Tällöin yritys voi säästyneillä veroeuroilla lyhentää konevelkaa nopeutetusti tai kasvattaa liiketoimintaa lisäinvestoinneilla.

Leasing- ja vuokrakoneiden kuukausivuokrat kelpaavat verotuspoistoihin täysimääräisesti.