Nivelakselivinkkejä

Nivelakselin oikea käyttö säästää akselia. Pahin akselia uhkaava vaara aiheutuu liian suurista nivelkulmista. Traktorin voimansiirtoa, akselia ja varsinkin työkonetta puolestaan rasittaa akselin nivelien erisuuruisista kulmista seuraava nykivä käynti.
Tilaajalle