Kevyempää höyläystä MVT-9 -tiehöylällä (Valtra N91)

Mielikuva omavalmisteisesta tiehöylän prototyypistä on yleensä jotain muuta kuin se, mitä juupajokelainen Heikki Tenkanen on toteuttanut. Asiantuntevan suunnittelun ja ammattimaisen toteutuksen tuloksena on syntynyt valmis tuote, jota ei tehdastekoisesta erota.
Tilaajalle