Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan

Yksityisteille uusi laki - Mitä uutta tienpitoon?

Eduskunta hyväksyi kesällä uuden lain yksityisteiden tienpitoa ja hallintoa varten. Laki tulee voimaan vuoden 2019 alussa.
Uusi laki pyrkii edistämään digitalisaatiota myös yksityisteiden hallinnossa (kuva: Ari Eteläniemi).
Uusi laki pyrkii edistämään digitalisaatiota myös yksityisteiden hallinnossa (kuva: Ari Eteläniemi). 
Maantieliittymän rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaa tiekunta, mutta ns. maantielain uudistuksen myötä liittymärummun kunnossapidosta Ely-keskus.
Maantieliittymän rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaa tiekunta, mutta ns. maantielain uudistuksen myötä liittymärummun kunnossapidosta Ely-keskus. 
Uuden lain tulkinta on, että liukkauden torjunta osana talvihoitoa kuuluu tiekunnan vastuulle.
Uuden lain tulkinta on, että liukkauden torjunta osana talvihoitoa kuuluu tiekunnan vastuulle. 
Tienpitäjällä on tietyin edellytyksin  oikeus poistaa näkemää haittaavaa luonnonvaraista kasvillisuutta tien suoja- ja näkemäalueelta.
Tienpitäjällä on tietyin edellytyksin oikeus poistaa näkemää haittaavaa luonnonvaraista kasvillisuutta tien suoja- ja näkemäalueelta. 
Lakiuudistus on vahvasti esillä ensi talvena Alueellisilla Yksityistiepäivillä eri puolilla maata.
Lakiuudistus on vahvasti esillä ensi talvena Alueellisilla Yksityistiepäivillä eri puolilla maata. 

Yli 55 vuoden ajan nykyinen yksityistielaki on toiminut hyvin, mutta vuosien saatossa maailma ja tienhoito ovat kiistatta muuttuneet paljon. Nykylaki onkin melkoinen sillisalaatti, sillä siihen ehdittiin tehdä liki 30 muutosta. Niinpä uudistus oli tarpeen.

Tienpidon ulkoistaminen mahdollistuu

Tiekunta voi hankkia avukseen entiseen tapaan ulkopuolisen tieisännöitsijän, joka toimii toimitsijamiehenä tai hoitokunnan alaisena. Tässä ei ole uutta. Tieyhdistys on 15 vuoden aikana kouluttanut yli 250 tieisännöitsijää, jollaisia ei ole missään muussa maassa. Ensi vuonna on seuraava kurssi.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Mielenkiintoinen uudistus on, että tiekunta voi valtuuttaa ulkopuolisen toimijan hoitamaan kokonaan tiensä tienpidon ja hallinnon. Tavoitteena lienee mm. yrittäjyyden lisääminen haja-asutusalueilla.

Ulkoistamisen idea on "avaimet käteen’" -periaate. Ulkoisella toimijalla (esimerkiksi yritys) on tienpitäjän vastuu ja päätösvalta tehdyn sopimuksen puitteissa. Tällöin tiekunnan sijasta toimija perii yksityistielain mukaisia tie- ja käyttömaksuja korvauksena toimeksiannosta. Ulkoistamissopimus voidaan tehdä enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan. Tiekunnan valtuutuspäätös tehdään osakkaiden kokouksessa yksimielisesti, ei enemmistöpäätöksenä.

Aika näyttää, millaista yrittäjyyttä tämän ulkoistamisasian ympärille syntyy. Voi olla, että kestää hetken, ennen kuin mm. tarvittavat sopimusdokumentit syntyvät. Avoinna myös on, mitä käytännössä tarkoittaa tienpitäjän vastuun, ja päätösvallan siirtyminen määräajaksi ulkopuoliselle toimijalle.

Mainittakoon vielä, että jatkossakin kunta voi ottaa hoitaakseen yksityistien. Kyse ei ole tällöin tienpidon ja hallinnon kokonaisvaltaisesta ulkoistamisesta, vaan jonkin tienpidon osan hoitamisesta kunnan toimesta verovaroin.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Tien rakentaminen ja kunnossapito

Itse tienpitoon lakiuudistus ei juurikaan tuo muutoksia. Kuten nykyisinkin, on tie rakennettava edullisesti ja tarpeetonta haittaa tai häiriötä aiheuttamatta.

Laadusta laki puhuu sen, että tie on pidettävä osakkaiden liikennetarpeen edellyttämässä kunnossa aiheuttamatta osakkaille kohtuuttomia kustannuksia. Tieosakkaat viime kädessä tiekunnan kokouksessa päättävät kuntotasosta, ja tilaavat urakoitsijalta työn sen mukaisesti.

Tietä ei tarvitse kunnossapitää talvella kuin siihen saakka, kun on tarpeen. Nyt tämä asia on laissa sanottu selkeästi. Käytännössä talvihoito on tehtävä tiekunnan toimesta kauimmaiseen asuttuun taloon tai ympärivuotisesti käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon saakka. Lain sanamuodosta on tulkittavissa, että tiekunnan vastuulla on aurauksen lisäksi myös liukkauden torjunta.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Liittymästä vastaa liittyjä

Yksityistiehen tai maantiehen liittyvä vastaa liittymänsä rakentamisesta ja kunnossapidosta. Jos kiinteistön omistaja laiminlyö tämän aiheuttaen vaaraa liikenteelle, yksityistien kunnossapidolle tai liikenneturvallisuudelle, voi tiekunta teettää kyseinen työn liittyjän kustannuksella.

Liittymäasiassa on em. pääsääntöön pari poikkeusta. Kolmio- tai stop-merkin kunnossapito kuuluu päätien tienpitäjälle. Uuden maantielain perustella yksityistien ja maantien liittymässä sekä maatalousliittymässä rummun kunnossapidosta vastaa maantien pitäjä eli Ely-keskus. Tämä säädös tuli jo voimaan elokuussa.

Uudistuksia tiekuntahallintoon

Ehkä merkittävimmät muutokset koskevat tiekuntien hallintoa ja kuntien roolia yksityiskentällä.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Näistä voisi tässä yhteydessä nostaa vaikkapa seuraavat kohdat:

- tiekunnan kokous kutsutaan koolle postitse, mutta osakkaat voivat myös sopia kutsusta sähköpostitse tai muulla tietoliikenneyhteydellä

- voidaan sopia, että osakas saa osallistua tiekunnan kokoukseen myös sähköisesti (tietoliikenneyhteys, puhelin yms.)

- tiekunta voi eräin edellytyksin hankkia, tarjota ja ostaa osakkaille muitakin palveluja kuin tienpitoa (esim. kimppajätehuollon järjestäminen)

- tiekuntien yhdistämisestä, jakamisesta ja lakkauttamisesta päätetään yksityistietoimituksessa tai kiinteistörekisterinpitäjän päätöksellä, mutta voidaan päättää myös tiekuntien omilla päätöksillä

- kuntien tielautakunnat lakkaavat vuoden 2019 lopussa

- osakas saa jatkossakin olla tyytymätön tiekunnan tekemään päätökseen, jos päätös ei ole syntynyt laillisessa järjestyksessä, päätös on lain tai tiekunnan omien sääntöjen (tiekunta voi sellaiset säätää) vastainen tai loukkaa hänen oikeutta tai osakkaiden yhdenvertaisuutta

- osakas (tai asianosainen) voi nostaa kanteen tiekuntaa vastaan käräjäoikeudessa, jos on tyytymätön tiekunnan päätökseen

- ennen kanteen nostamista osakas (tai asianosainen) voi vaatia tehdyn päätöksen oikaisua

- järjestäytymättömälle tielle voidaan perustaa tiekunta osakkaiden omassa perustamiskokouksessa

- valtio (ELY-keskus) ja kunta voivat edelleen avustaa yksityisteitä (rakentaminen ja kunnossapito)

- valtion ja kunnan avustuksen saaminen edellyttää, että on tiekunta ja sen tiedot on ajan tasalla yksityistierekisterissä ja ns. kansallisessa tietietojärjestelmässä eli Digiroadissa (tienkäytön rajoitukset ja kieltämiset)

- yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamissuostumuksen tiealueelle antaa tiekunta (mm. sähkö- ja tietoliikennekaapelit), maanomistajan lupaa ei tarvita

- yksityistielle voidaan liikenneturvallisuuden perusteella määrätä enintään 12 m etäisyydelle keskilinjasta suoja-alue, sekä maantieliittymään tai kahden yksityistien liittymään näkemäalue

- tienpitäjä voi poistaa jatkossa näkemää haittaavaa luonnontilaista kasvillisuutta näkemä- ja suoja-alueelta

Lisää tietoa Alueellisilla Yksityistiepäivillä

Tieyhdistys järjestää helmi-maaliskuussa 16 paikkakunnalla Alueellisen Yksityistiepäivän. Silloin uutta lakia ja sen muitakin vaikutuksia käydään tarkemmin läpi. Tietoa Yksityistiepäivistä löytyy sivulta www.tieyhdistys.fi.

Yhdistys myös julkaisee tammikuussa uuteen lakiin pohjautuvan opaskirjan Yksityistien hallinto 2019.