Konesuunnittelulla kustannusten kimppuun - Bucher CityCat 5006

Nykyajan koneurakointia leimaa tiukka kilpailu ja tarkka kustannusten seuranta sekä kiristyvät ympäristömääräykset. Näihin kysymyksiin on osaltaan myös konevalmistajien kyettävä vastaamaan. Sveitsiläinen imulakaisukoneita valmistava Bucher on nostanut kokonaiskustannusrakenteen ja ympäristönormit konesuunnittelun keskiöön.
Tilaajalle