Työkoneiden energiankulutuksen seurannalla säästöjä ja vähemmän päästöjä

Työkoneiden energiatehokas käyttö vähentää polttoaineen kulutusta ja koneiden päästöjä. Siihen päästään seuraamalla koneiden, työlaitteiden ja työtapojen vaikutusta energian kulutukseen. Koneyrittäjille on valmistunut laskentaohjelmisto työkonekohtaiseen energiankulutuksen seurantaan. Ohjelmisto julkaistiin Koneyrittäjien Maarakennus- ja metsänparannuspäivillä Helsingissä.
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

"Työkonepolttoaineen verotuksen kiristäminen ei ole toimiva keino työkoneiden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, koska koneita käytetään vain tarpeeseen ja kulutusjousto on olematon. Päästövähennysten saavuttamiseksi tuleekin tukea teknistä kehitystä sekä edistää koneiden energiatehokkaampaa käyttöä neuvonnalla ja tiedotuksella, totesi maarakennusvaliokunnan puheenjohtaja Seppo Saarelainen Maarakennus- ja metsänparannuspäivillä.

Koneyrittäjien jäsenille on valmistunut laskentaohjelmisto, joka helpottaa työkonekohtaista polttoaineen kulutuksen seurantaa. Ohjelmisto laskee, millainen hiilijalanjälki työkoneen käytöstä on syntynyt. Laskentaohjelmiston avulla koneyritys saa seurattua tehtyjen energiansäästöratkaisujen vaikutusta ja voi raportoida hiilijalanjäljestä tarvittaessa myös asiakkaalle.

Koneurakoinnissa polttoainetta kuluu väistämättä ja kulutusjousto on pientä. Koneita käytetään vain tarpeeseen ja hukkakäyttöä vältetään jo puhtaasti taloudellisista syistä. Polttoaineen kulutukseen voidaan vaikuttaa teknisillä ratkaisuilla, esimerkiksi hybridimoottoreilla, sekä koneiden energiatehokkaalla käytöllä. Seurannalla on suuri merkitys, kun etsitään entistä energiatehokkaampia työtapoja ja koneita. Laskentaohjelma tuo apua nimenomaan tähän.

"Energiankulutuksen vähentäminen on yrityksen etu, koska jokainen säästynyt polttoainelitra parantaa yrityksen kannattavuutta", totesi Saarelainen.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Lisätietoja: maarakennusvaliokunnan puheenjohtaja Seppo Saarelainen, puh. 050 390 4361