Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan

Juurikäävän torjuntavelvoite palaa ennalleen elokuun puolessa välissä

Juurikäävän torjuntavelvoitetta lievennettiin toukokuussa 2022 käsittelyaineiden saatavuuteen liittyvän epävarmuuden takia. Nyt aineita on saatavilla ja torjuntavelvoite palaa ennalleen 15.8.2022 alkaen.
Juurikääpä on yksi merkittävimmistä taloudellisten tappioiden aiheuttajista suomalaisessa metsätaloudessa, ja sen torjunta on tärkeää myös yleisesti metsien terveyden näkökulmasta. Torjuntavelvoite kuuluu metsän hakkaajalle ja koskee yli 10 cm kokoisia havupuun kantoja.
Juurikääpä on yksi merkittävimmistä taloudellisten tappioiden aiheuttajista suomalaisessa metsätaloudessa, ja sen torjunta on tärkeää myös yleisesti metsien terveyden näkökulmasta. Torjuntavelvoite kuuluu metsän hakkaajalle ja koskee yli 10 cm kokoisia havupuun kantoja. Kuva: Tommi Hakala

Pääasiallisesti tuoreiden kantojen kautta leviävää ja lahovikoja aiheuttavaa juurikääpää tulee metsätuholain mukaan torjua havupuuvaltaisilla riskialueilla tehtävien hakkuiden yhteydessä toukokuun alun ja marraskuun lopun välisenä aikana. Juurikääpää torjutaan käsittelemällä tuoreet kannot joko urealiuoksella tai biologisella harmaaorvakkasieneen perustuvalla torjunta-aineella.

Kevättalvella 2022 kantokäsittelyaineiden saatavuus oli epävarmaa Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan ja sitä seuranneiden Venäjä-pakotteiden johdosta. Juurikäävän torjuntavelvoitetta lievennettiin siksi 6. toukokuuta alkaen väliaikaisesti poistamalla torjuntavelvoite turvemailla tehtävien hakkuiden yhteydestä sekä nostamalla kantokäsittelyyn velvoittava lämpötilaraja hakkuukohteella nollasta seitsemään celsiusasteeseen. Lievennyksen tarkoituksena oli ehkäistä tilanteita, joissa torjunta-aineen loppuminen johtaisi huoltovarmuuden kannalta tärkeiden hakkuiden keskeytymiseen.

Maa- ja metsätalousministeriö on seurannut keväästä lähtien kantokäsittelyaineiden markkinatilannetta. Aineiden saatavuuteen liittynyt epävarmuus on nyt seurantatietojen mukaan poistunut, ja torjuntaa koskevat velvoitteet voidaan siksi palauttaa ennalleen. Torjuntavelvoite koskee siten 15. elokuuta alkaen jälleen myös eteläisen Suomen havupuuvaltaisia ja keskisen Suomen kuusivaltaisia turvemaita, ja torjuntaan velvoittava vuorokauden alin lämpötilaraja hakkuukohteella on taas nolla astetta.