Traktorit

Traktoreiden markkinakatsaus: traktoreilla tehdään entistä monipuolisempia töitä ja yhä enemmän siirtoajoa – automaattiohjaus ja seurantajärjestelmä ovat jo arkipäivää

Traktoreiden markkinakatsauksessa tarkastellaan yli 55 kilowattisten pyöräohjattavien traktoreiden erityispiirteitä. Pääpaino traktorivalinnassa tulisi olla asiakkaan käyttötarkoitus – erilaiset ominaisuudet ja varusteet antavat kokonaisuudelle loppusilauksen.
Michel Velderman
Traktoritarjonta on Suomessakin laajaa. Nämä reilut 200-hevosvoimaiset traktorit osallistuivat Koneviestin traktorivertailuun syksyllä 2018.

Uusien traktorien myyntimäärät eivät ole merkittävästi muuttuneet parin viime vuoden aikana, mutta keskikoko on kasvanut jatkuvasti vuosien ajan. Isoja traktoreita myydään yhä enemmän, vaikka niiden määrä kaikista uusista traktoreista on vähäinen. Keskikokoisten ja kiinteistötraktoreiden myyntimäärät ovat kohtalaisen vakaat.

Traktorin valinnassa ensimmäinen kriteeri on yleensä riittävä moottoriteho suunniteltuja työtehtäviä silmällä pitäen. Tämän jälkeen valinta tehdään vaihteistotyypistä – joko perinteinen vaihteisto pikavaihteilla, kaksoiskytkinvaihteisto tai portaaton. Fendtillä ei ole valikoimassaan tarjolla muuta kuin portaaton vaihteisto. Toisaalta monella merkillä valittavissa on kaikki kolme vaihteistotyyppiä.

Traktoreiden työympäristö on muuttunut. Traktoreilla ajetaan yhä enemmän tiellä. Suomessa traktoreita käytetään Keski-Euroopan olosuhteita monipuolisemmin muissakin kuin maatalouden töissä, jotta tuottoa saataisiin ympäri vuoden. Kaikilla traktoreilla ei kuitenkaan taiteta pitkiä tietaipaleita, jolloin huippunopeudella ei ole vallan suurta merkitystä traktorin kokonaistuottavuuteen.

Työympäristön muutoksen myötä traktoreilla kuitenkin hoidetaan enemmän erilaisia siirtoajoja, jolloin vähintään 50 km/h-huippunopeus jouduttaa matkantekoa. Riittävä nopeus on oikeastaan välttämätön isojen teiden aurauksissa ja hiekoituksissa.

Nopeuksien kasvaessa hinattavien työkoneiden ja vaunujen akselistot, renkaat ja jarrut on oltava asianmukaiset, koska yhdistelmän maksiminopeus määritellään yhdistelmän heikoimman laitteen ominaisuuksien mukaan. Suurin osa traktorimerkeistä on alun perin suunniteltu pääasiassa maatalouskäyttöön, mutta esimerkiksi JCB:n suunnittelun lähtökohtana on ollut jo vuosia nopeat traktorit.

Traktorin veto- tai työntövoimaa tarvitaan paljon tavalla tai toisella ja traktorin kulkukyvyn täytyy säilyä huonossakin maastossa. Tasauspyörästön lukko molemmissa akseleissa auttaa selviämään hankalista paikoista, mutta kaikilla merkeillä sitä ei ole saatavilla. Myös pyörälle tulevalla painolla on oleellinen vaikutus pitokykyyn.

Suomessa etunostolaitteita on jostain syystä hieman vieroksuttu. Etunostolaitteilla ja niihin kytkettävällä työkoneella, vaikkapa lisävesisäiliöllä kasvinsuojelutöissä sekä parannetaan traktorin ominaisuuksia että joudutetaan töitä. Pelkkä lisäpainorauta keulassa vakauttaa ja parantaa traktorin kulkukykyä, mutta ei sinänsä tehosta työtä.

Suomessa asennetaan joka toiseen hiukan alle keskikokoiseen traktoriin etukuormaaja jo uutena, mikä tekee traktorista kohtuullisesti toimivan kuormainkoneen. Tosin tilakoon kasvaessa maatilalla kuormaamisessa käytetään yhä useammin jotain muuta kuin traktoria.

Useimmiten traktorin perusvarustelu kuitenkin riittää, jos sitä käytetään pelkästään maataloustöissä ja työkoneet kytketään vetokoukkuun tai nostolaitteisiin. Työt tulevat näin tavalla tai toisella tehtyä. Tähän markkinaan tulee myös uusia, halvempia merkkejä, kuten kohtuullista myyntiä saavuttanut Solis.

Traktorivalmistajien tarjonta laajenee koko ajan:

  • Teholtaan päällekkäisten mallisarjojen tarjonta lisääntyy
  • Maahantuojan muutokset vauhdittavat hetkellisesti traktoreiden rekisteröintejä

Voimaa perästä ja edestä

Voimanottoakselin pyöritysnopeuksia on yleensä useita. Erikoisin varuste on moottorin kierroksista riippumaton voimanoton vakiokierrosominaisuus. Harvemmin tarvittavaa ajovoimanottoa ei ole saatavilla kaikilla merkeillä edes lisävarusteena.

Hydrauliikkaa lisää

Hydrauliikkaan on yhä useammin tarjolla määränsäädöllä ohjattavia venttiileitä, joiden avautumista ja sulkeutumista voidaan ketjuttaa ja hienosäätää halutusti. Mekaaninen hydrauliikan tuoton säätö on useammin enää vain erikseen haluttaessa saatavilla, jos lainkaan.

ISOBUS jo rutiinia

Uusi traktori kannattaa tilata vähintään ISOBUS-valmiudella. Tähän liittyen täsmäviljelylaitteiden kysyntä kasvaa työkone- ja tarvikemyynnissä.

ISOBUS-teknologiassa otetaan tällä hetkellä käyttöön kolmatta sukupolvea, johon kuuluu muun muassa TIM eli Tractor Implement Managent, jossa työkone antaa toimintakäskyjä traktorille. Paalatessa paalain pysäyttää traktorin, kun paali sidotaan ja laittaa traktorin uudelleen liikkeelle, kun paali on pudotettu.

Sähköiset palvelut

Traktoritöihin liittyviä sähköisiä palveluita, lähinnä dokumentointia, on tarjolla kaikkiin traktorimerkkeihin. Osaan ne ovat vain lisävarusteena ja osa kampanjoi niitä ilman lisähintaa osana uuden traktorin kauppaa.

Sähköisten palveluiden kannalta tärkeää on tiedon hyödynnettävyys toimistolla saman tien. Satelliittipaikannus, ajolinjaseuranta tai automaattiohjaus poistavat päällekkäistä ajoa ja tehostavat töitä. Automaattiohjaus on ainakin valmiutena syytä tilata jo tehtaalta, jolloin myöhemmin päästään helposti kiinni tarkkaan ajoon.

Toinen sähköisten palveluiden etu on traktorin datan – moottorin, työlaitteiden, sijainnin ja tehtävien töiden – seuraaminen huollon ennakoinnin kannalta. Tekijänoikeudet ovat tässä yhteydessä tärkeä asia. Tiedon omistaja päättää, miten tietoa käytetään ja kuka sitä saa käyttää.

Paikkatietoon perustuva seuranta on tärkeää myös oikeusturvan kannalta. Marketin pihan auraus ja hiekoitus voidaan jälkeenpäin näyttää tehdyksi ajallaan, jolloin liukastumisonnettomuus ei jää kiinteistönomistajan vastuulle. Tällaisen dokumentin tiedetään toisessa yhteydessä pelastaneen urakoitsijan virheelliseltä korvausvaatimukselta. Aikaan ja paikkaan perustuvia dokumentaatioita voidaan hyödyntää monin tavoin myös jälkeenpäin, esimerkiksi ajolinjasuunnittelun pohjana.

Sähköisiin järjestelmiin liittyvä epäselvyys kulminoituu tiedon käytettävyyteen kaikissa erilaisissa järjestelmissä traktorimerkistä riippumatta. Myös kolmannen osapuolen seurantaratkaisut tulevat vaihtoehdoksi.

Sähköisissä palveluissa on valmistajakohtaisia lisenssimaksuja, joista kannattaa kaupantekohetkellä ottaa selko.

Lue lisää