Traktorit
Traktoreiden myyntiluvut 2019

Vuoden 2019 traktorimarkkinat olivat Euroopassa nousujohteisia edellisvuoteen verrattuna – suurilla markkinoilla Intiassa ja Kiinassa myynti laski

Maailman traktorimarkkinat olivat vaihtelevat vuonna 2019. Euroopassa tilanne oli suhteellisen vakaa ja rekisteröintimäärät kasvoivat vuoteen 2018 verrattuna.
Jukka-Pekka Lindbäck
Karttaan on kuvattu kunkin Euroopan maan traktoreiden markkinajohtaja. Tilastointitavasta riippuen eri maissa tilastoihin mukaan pääsevien traktoreiden tehoraja saattaa olla pienikin, mikä saattaa jossain maissa nostaa esimerkiksi John Deeren rekisteröintilukuja, sillä tilastointi ottaa mukaan traktoreiksi rekisteröidyt Gatorit.

Vuonna 2018 maailmanlaajuisesti myytiin yhteensä noin 2,2 miljoonaa maataloustraktoria, määrän oletetaan olevan suunnilleen yhtä suuri myös vuonna 2019. Myös Venäjän traktorimarkkinat olivat vuonna 2019 alustavien tietojen mukaan kasvussa, sen sijaan suurilla markkina-alueilla Kiinassa ja Intiassa traktoreiden myynti väheni edellisvuoteen verrattuna.

EU:n alueella vakaat markkinat

Euroopan traktorimarkkinat pysyivät vakaana vuonna 2019, mutta Euroopan maatalouskonevalmistajien yhdistys CEMA ennustaa laskua vuodelle 2020, mikä on nykyisessä maailmantilanteessa hyvinkin ymmärrettävää. Vuonna 2017 EU:n 30 maassa rekisteröitiin CEMAn mukaan yhteensä 154 321 uutta maataloustraktoria, mikä tarkoittaa noin viiden prosentin nousua vuoden 2018 lukuihin verrattuna.

CEMA huomauttaa raportissaan, että vuoden 2018 rekisteröintimääriin vaikutti negatiivisesti 1.1.2018 voimaan astunut EU:n uusi traktoriasetus, mikä pakotti rekisteröimään vanhojen määräysten mukaiset traktorit vuoden 2017 loppuun mennessä, mikä vaikutti alkuvuoden 2018 rekisteröintimääriin tuntuvasti.

Yhteensä traktoreita rekisteröitiin EU:n alueella lähes 192 000 kappaletta, mutta CEMA arvioi mönkijöiden, kurottajien ja muiden traktoriksi rekisteröitävien koneiden osuudeksi kokonaismäärästä hieman reilut 37 000 kappaletta.

Viiden maan markkinat 2/3 kokonaismäärästä

Kaksi Euroopan suurinta traktorimarkkinaa olivat jälleen Ranska ja Saksa. Kun tarkasteluun otetaan pelkästään perinteiset maataloustraktorit, kaksi kolmasosaa koko EU:n alueen rekisteröintimääristä tulevat Ranskan, Saksan, Italian, Iso-Britannian ja Espanjan alueilta.

Näissä maissa rekisteröintimäärät ovat jo pitkään olleet vuositasolla yli kymmenen tuhannen, joista Italiassa, Ranskassa ja Saksassa yli 20 tuhannen.

Kokonaisrekisteröintimäärät kasvoivat Ranskassa jopa yli neljänneksellä vuoteen 2018 verrattuna, Saksassa kasvu jäi viiteen prosenttiin. Kolmannessa mahtimaassa Italiassa kasvua oli noin prosentin verran, kun taas esimerkiksi Espanjassa, jossa sielläkin rekisteröidään selvästi yli 10 000 traktoria vuosittain, määrät kasvoivat edellisvuoteen verrattuna noin 7 %. Englannissakin kasvua oli 5 % edellisvuoden notkahduksen jälkeen.

Saksassa rekisteröitiin vuonna 2019 lähes 29 000 uutta traktoria. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla rekisteröintimäärät olivat selkeästi suuremmat kuin vuoden 2018 alkupuoliskolla, mikä johtunee traktoriasetuksen aiheuttamasta notkahduksesta tuona vuonna.

Heinäkuussa 2019 voimaan astui myös uusi EU:n traktoreita koskeva turvallisuusasetus, minkä vuoksi vanhojen asetusten mukaiset traktorit tuli rekisteröidä viimeistään kesäkuun loppuun mennessä, mikä jälleen kiritti rekisteriin päätyvien traktoreiden määrää. Jo rekisteröityjen koneiden myynti näkyi Saksan tilastoissa viimeisellä vuosineljänneksellä rekisteröintimäärien notkahduksena.

Ranskassa rekisteröitiin yhteensä 34 555 traktoria, tähän lukuun sisältyvät myös erilaiset puutarhatraktorit, kokonaismäärää tarkastellessa kasvua kertyi vuoteen 2018 verrattuna 15 %. Pelkissä maataloustraktoreissa kasvua oli jo mainitut 25 %. Traktoreiden ensirekisteröinnit kasvoivat suurimmilleen sitten vuoden 2013. Keskiteho kasvoi Ranskassa edellisvuoteen verrattuna 0,6 hevosvoimalla ollen viime vuonna 147,7 hevosvoimaa. Esimerkiksi vuonna 2010 keskiteho oli 129 hevosvoimaa.

Italiassa rekisteröitiin kaikkiaan 18 579 traktoria ja 0,7 % kasvu mukailee viimevuosien maltillista kasvukäyrää. Italian traktorimarkkinat ovat vakiintuneet viime vuosina reiluun 18 000 kappaleen vuosimyyntiin. Vuosituhannen alussa (2000–2017) Italiassa myytiin vuositasolla noin 30 tuhatta uutta traktoria, mutta vuoden 2008 taantuman jälkeen määrät ovat huvenneet reilulla kolmanneksella.

Englannissa vuosi 2019 oli kahtiajakoinen. Ensimmäinen vuosipuolisko noudatteli vahvojen vuosien 2018 linjaa, mutta loppuvuonna näkymät synkkenivät. Vahvat viimevuodet tarkoittivat sitä, että maatiloilla kalusto oli jo varsin hyvässä iskussa, mikä yhdessä poliittisen Brexit-epävarmuuden ja huonojen sääolosuhteiden kanssa johtivat siihen, että rekisteröinneissä jäätiin vuoden 2018 tasosta.

Euroopassa muita selkeän kasvun maita olivat Kroatia (+ 46 %), Serbia ja Montenegro (+ 62 %), Luxemburg (+ 35 %), Tanska (+ 17 %), Tsekki (+ 17 %) sekä Bosnia ja Hertsegovina (+ 33 %). Selkeää laskua rekisteröintimäärässä tapahtui Slovakian (-44 %), Kreikan (-36 %), Liettuan (-16 %) ja Islannin (-17 %) tilastoissa.

 

Muiden koneiden määrät merkittäviä Euroopassa

Suomessa on totuttu siihen, että nykyisellään muiden kuin perinteisten maataloustraktorien määrät näyttelevät kokonaisrekisteröintimäärissä hyvin merkittävää osuutta. Näin on myös useissa muissa Euroopan maissa.

Suomen lisäksi muun muassa Islannissa, Luxemburgissa, Ruotsissa, Slovakiassa, Sveitsissä ja Virossa yli puolet traktoriksi rekisteröitävistä koneista ovat esimerkiksi mönkijöitä, kurottajia ja pieniä pyöräkuormaajia ynnä muita kiinteistönhoitokoneita.

Laskua vain yli 300 hv traktoreissa

Kun Euroopan alueen tilastoja tarkastellaan teholuokittain, on laskua havaittavissa ainoastaan yli 300 hevosvoiman eli yli 221 kilowatin tehoisissa traktoreissa. Tämän teholuokan rekisteröintimäärät laskivat nelisen prosenttia vuoteen 2018 verrattuna.

Euroopassa volyymit ovat edelleen pienemmissä traktoreissa, sillä alle neljännes kaikista vuonna 2019 rekisteröidyistä traktoreista oli yli 150-hevosvoimaisia. Vuonna 2018 25 % traktoreista oli teholtaan yli 150 hv, vuonna 2019 tehokkaampien koneiden määrässä laskua oli prosenttiyksikön verran.

Merkittävintä kasvua rekisteröintimäärissä nähdään vain alle 100-hevosvoimaisissa traktoreissa, CEMAn mukaan eniten ovat kasvaneet 31–50 hv (23–37 kW) ja 81–100 hv (60–74 kW) tehoisten traktoreiden rekisteröinnit.

Vuonna 2019 52 % rekisteröidyistä traktoreista oli teholtaan alle 100-hevosvoimaisia, vuonna 2018 vastaava prosenttiluku oli 51 %.

New Holland ja John Deere omassa luokassaan

Euroopan traktorimarkkinoita hallitsee omalla kymmentuhatluvullaan New Holland, joka myy Euroopassa vuosittain yli 30 000 traktoria. John Deere pääsee lähelle, vuonna 2019 se rekisteröi tilastointitavasta riippuen lähes 30 000 traktoria. Kolmantena Euroopan tilastoissa on Fendt yli 15 000 rekisteröidyllä traktorilla.

Viime vuoden numeroiden mukaan hyvin pyyhki New Hollandin lisäksi myös muilla CNH-konsernin traktoreilla Case IH:lla ja Steyrillä, joita rekisteröitiin yli 13 000 kappaletta. Näiden merkkien kannassa seuraa Massey Ferguson reilulla 12 000 rekisteröinnillä.

Myös Kubota ja Deutz-Fahr pääsivät vuonna 2019 yli kymmeneen tuhanteen rekisteröityyn traktoriin Euroopassa.

USA:ssa kasvua, Kanadassa laskua

Amerikkalainen konevalmistajien kauppayhdistys AEM kertoo raportissaan, että Yhdysvalloissa traktorimyynti kasvoi vuonna 2019 vajaat 4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, mutta Kanadassa runko-ohjattujen traktoreiden myynti sukelsi peräti 35,6 %. Kokonaisuutena Kanadan traktorimarkkina supistui vajaat neljä prosenttia.

Yhdysvalloissa traktoreita myytiin yhteensä 244 600 kappaletta. Amerikan traktorimyynti on varsin kirjavaa alkaen pienistä puutarhaluokan koneista ja päättyen runko-ohjattuihin vetotraktoreihin. Meikäläisittäin normaaleiden maataloustraktoreiden kysyntä pysyi rapakon takana tasaisena koko vuoden ajan joulukuun pientä kasvua lukuun ottamatta. Alle 40-hevosvoimaisten traktoreiden kysyntä kasvoi reilut 5 prosenttia.

USA:ssa 40–100 hevosvoimaisten traktoreiden myynti laski lähes 9 %, mutta vastaavasti yli 100-heppaisissa kasvua oli reilut 6 %. AEM kommentoi, että valmistajien ja myyjien arvioiden mukaan koneita on varastossa sopiva määrä, eikä kaupanteko jää ainakaan koneiden saatavuudesta kiinni jatkossakaan.

Suurilla markkinoilla laskua

Intialaisen traktori- ja konevalmistajien yhdistyksen TMA:n mukaan Intian vuoden 2019 traktorimarkkinan koko oli noin 723 000 myytyä traktoria. Laskua edellisvuoteen verrattuna oli 10 %. Laskeneesta myynnistä huolimatta Intian traktorimarkkina on maailman suurin kappalemäärässä mitattuna. On kuitenkin muistettava, että Intian markkinoista suuri osa traktoreista on joko sarvitraktoreita tai kooltaan hyvin pieniä koneita.

Intian myyntimäärien laskuna pidetään kuitenkin luonnollisena jatkumona sille, että markkinat ovat olleet edellisvuosina vahvassa kasvussa. Tilanteen odotetaan jatkuvan hyvänä myös tulevina vuosina, sillä maan hallitus on ilmoittanut lisäävänsä maataloustukien määrää.

Italian maatalouskonevalmistajien liiton FederUnacoman tietojen mukaan Kiinan markkinoilla tilanne olisi tukalampi. Asiantuntijat arvioivat Kiinan traktorimarkkinoiden supistuneen vuonna 2019 jopa 20 %. Syynä pidetään maan maatalouden muutoinkin tukalaa tilannetta. Kiinassa tilakoot ovat hyvin pieniä ja maatalouskoneiden hankintatukia on supistettu.

Euroopan ja Aasian välimaastosta huolestuttavia uutisia kuuluu myös Turkista, jossa poliittisen ja taloudellisen tilanteen vuoksi traktorimyynti sukelsi ensimmäisten 9 kuukauden aikana 54 %. Kyyti on ollut rajua, sillä esimerkiksi vuonna 2017 maassa rekisteröitiin yhteensä 72 909 traktoria, kun viime vuonna kokonaismäärä jäi 28 037 kappaleeseen.

Koostaan huolimatta Venäjän traktorimarkkinoiden koko saattaa yllättää, sillä maan traktorimarkkina on vuositasolla vain noin 25 000 kappaletta. FederUnacoman tietojen mukaan Venäjän traktorimarkkinoilla oli hyvä meininki, ja vuosi 2019 olisi päättynyt noin 15 % kasvulukemissa.

Tapio Vesterinen
John Deeren asema traktorimarkkinoilla on vahva niin Amerikassa kuin Euroopassakin. Yhdysvalloissa traktorimyynti kasvoi viime vuonna noin neljällä prosentilla.

Massey Ferguson kiri Suomen tilastoissa

Suomessa pitkäaikainen markkinajohtaja Valtra piti paikkansa myös vuonna 2019. Tilastoiden mukaan Suomessa rekisteröitiin 786 yli 35 kilowattista ja 1 800 kg painavaa Valtraa vuoden 2019 aikana. Toiselle sijalle ylsi Hankkijalta Wihurille siirtynyt John Deere 194 rekisteröidyllä traktorilla. Kolmannesta sijasta käytiin kova kamppailu New Hollandin ja sen kanssa tasoihin 121 rekisteröinnillä kirineen Massey Fergusonin kesken.

Massey Fergusonin rekisteröintimäärä kasvoi vuoden 2018 tasoon verrattuna noin 66 prosenttia eli reilusti yli puolella. Massey Fergusonin ja New Hollandin jaetun kolmannen sijaan jälkeen neljäntenä rekisteröinneissä oli viime vuonna Fendt 83 traktorilla. Viides sija meni 56 kappaleella Caselle. Casea seurasivat Claas (27 kpl), Kubota (12 kpl), kevyemmässä kokoluokassa reippaasti myyntiään kasvattanut Solis (11 kpl) ja Deutz-Fahr (8 kpl).

Alle kymmenen kappaleen rekisteröintimääriin jäivät JCB kolmella Fastracilla, Zetor neljällä yksilöllä ja Branson kolmella rekisteröidyllä traktorilla.

Mallikohtaisia tilastoja tarkastellessa selviää, että kymmenestä rekisteröidyimmästä traktorimallista kahdeksan on Valtran malleja, top 10 -listalle ylsivät Valtran A-, N- ja T-sarjan mallien lisäksi John Deere 6155 75 rekisteröinnillä ja New Hollandin T6-mallisto 50 rekisteröinnillä.

Valtran osalta eniten kasvua oli A-sarjan rekisteröinneissä. N-sarjan rekisteröinnit laskivat hieman, kun taas T-sarjan rekisteröintimäärät kasvoivat edellisvuoteen verrattuna.

Suomessa suurempia traktoreita

Kun rekisteröintitilastoja tarkastellaan teholuokkien näkökulmasta, on helppo havaita, että Suomessa suurimmat rekisteröintimäärät vuonna 2019 saavutettiin alle 38-kilowattisissa traktoreissa, eli käytännössä suurimmaksi osaksi traktorimönkijöissä. Alle 38-kilowattisia traktoreita rekisteröitiin viime vuonna yhteensä 7 535 kappaletta.

Euroopan tilastoissa pienten traktoreiden osuus ei nouse näin suureksi, mutta toisaalta tilaston yhteydessä ei ole julkaistu tietoa siitä, missä maissa traktorimönkijät on otettu lukuihin mukaan, joten näiden teholuokkien suoraa vertailua ei kannata siten tehdä.

Suomessa myös 38–59 kilowatin teholuokassa muiden kuin perinteisten maataloustraktoreiden osuus on vielä hyvin suuri. Tässä teholuokassa viime vuoden vajaasta 1 200 rekisteröidystä traktorista noin tuhat oli traktorimönkijöitä ja noin sata Kramerin pyöräkuormaimia. 60–74 kilowatin teholuokassakin 439 rekisteröinnistä Can-Am ja Polaris haukkaavat 373 kappaletta yli 80-hevosvoimaisilla mönkijämalleillaan.

Vasta tehojen alkaessa 75 kilowatista eli 102 hevosvoimasta tilastoissa alkaa näkyä perinteisiä traktorimerkkejä. Suomessa suosituin teholuokka varsinaisissa maataloustraktoreissa on 148–184 kW eli 201–250 hevosvoimaa. Seuraavaksi eniten rekisteröitiin 111–132-kilowattisia eli 151–180-hevosvoimaisia traktoreita.

Tulevaa vaikea ennustaa

Vallitsevasta tilanteesta johtuen vuoden 2020 ennusteita on peruttu ja tilanne selvinnee vasta, kun tilastot julkistetaan tulevana vuonna. Alun perin analyytikot ennustivat maailmanlaajuisen traktorimarkkinan kasvavan tulevan viiden vuoden aikana vajaat 6 prosenttia.

Euroopassa tason 5 päästömääräysten voimaantulo kiihdyttänee vanhojen pykälien mukaisten traktoreiden rekisteröintiä, mutta toisaalta korona on aiheuttanut tuotannolle merkittäviä haasteita tehtaiden sulkemisen ja komponenttipulan muodossa, mikä viivästyttänee toimituksia ja vaikuttanee markkinaan laskevasti.

Traktoreiden kysyntä on ollut viime aikoina kasvussa, sillä traktoreiden merkitys maataloudessa on ollut kasvussa etenkin Euroopan ja Pohjois-Amerikan alueilla. Kysyntää on kasvattanut myös Aasian ja Tyynenmeren alueiden sekä Etelä-Amerikan maiden kiihtyvä koneellistuminen.

Kiinassa valtio on alkanut tukea maatalouden koneellistumista, suuntana on kasvattaa käsityövaltaisia perheviljelmiä suuremmiksi koneellistetuiksi yksiköiksi. Intiassa taas maatalouden työvoimapula ja kasvaneet työvoimakustannukset sekä kasvaneet sääriskit edesauttavat traktorihankintoja.

Edellä mainitut seikat kasvattavat maailman mittakaavassa etenkin pienten traktoreiden kysyntää.

Lue lisää