Kokeilussa järeiden puiden kaatamiseen ja katkontaan soveltuva Echo SC-621SX -moottorisaha – sahausta matalammilla päästötasoilla

Suomessa käytettävistä järeistä moottorisahoista valtaosa on 60-kuutioisia malleja. Niiden teho riittää erikoispuidenkin kaatoon ja järeiden oksien karsintaan. Echon uudistettu malli tarjoaa hyvän vaihtoehdon.
Tilaajalle
Echon uudistunut CS-621 SX oli Koneviestin pihapuunkaatajilla kokeilussa talvella. Järeä saha on katkontaan hyvin sopiva perussaha, jossa osa teknisistä ratkaisuista on toteutettu perinteiseen tapaan.