Metsätehon koesavotoilla testattiin maataloustraktorin soveltuvuutta puunkuljetuksiin

Hevosten reipas väheneminen sotien jälkeen alkoi huolettaa puunjalostusteollisuutta, niinpä Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton v.1945 perustama Metsäteho alkoi paneutua tosissaan maataloustraktorin mahdollisuuksiin puunkuljetuksissa. Koesavotta järjestettiin Pieksämäellä Kymi Oy:n omistamalla Kornin tilalla.
Tilaajalle
Kuormakoot Pieksämäen koeajoissa.