Koneellisen taimikonhoidon yleistyminen hiipunut kustannuspaineessa – välineitä on, mutta bisnes puuttuu

Suomalaisten talousmetsien kasvatukseen kuuluvat oleellisena osana taimikonhoito ja lehtipuustojen perkaukset. Niillä annetaan kasvutilaa jatkokasvatukseen jääville puille, ja samalla poistetaan heikkolaatuisia yksilöitä. Manuaalisena raivaussahatyönä tehtävää työtä on yritetty saada koneellistettua. Koneita on kehitetty, mutta silti raivaussahaajat tekevät edelleen käytännössä lähes kaiken työn.
Tilaajalle
Koneellista taimikonhoitoa on yritetty tuoda Suomenkin metsiin jo pitkään. Silti sen edut ovat jääneet manuaalisen työn kustannusetujen jalkoihin. Tulevaisuudessa tilanne voi muuttua, kun koneella suoritettavaan työskentelyyn voidaan lisätä muutakin toimintaa, kuten lannoitusta ja kantojenkäsittelyä – lehtipuiden kantojen lahottamiseen ja havupuukantojen lahottajien leviämisen estämiseen.