Vinssaten ja juontaen puunkorjuu onnistuu omatoimisesti ja edullisesti – juontokouran ja vinssin yhdistelmä on oiva työkalu traktorin omistavalle ja omatoimisesti puuta korjaavalle metsätilalliselle

Hankintahakkuina tehtävä puutavaran korjuu on monimuotoistunut 2000-luvulla. Erilaisia menetelmiä ja koneita on jokaiseen makuun ja hintaluokkaan. Juontokouran ja vinssin yhdistelmällä tehtävä puutavaran lähikuljetus on edelleen toimiva tapa.
Tilaajalle
Koneviestin Fransgårdin juontokouravinssiyhdistelmän kokeilussa työskenneltiin suokuviolla, jonka hakkuu sisälsi normaalia harvennusta, yläharvennusta ja pienaukkohakkuuta. Tällaisissa kohteissa omatoiminen hakkuu varmistaa, että korjuujälki on juuri sellaista kuin halutaan.