Vinssaten ja juontaen puunkorjuu onnistuu omatoimisesti ja edullisesti – juontokouran ja vinssin yhdistelmä on oiva työkalu traktorin omistavalle ja omatoimisesti puuta korjaavalle metsätilalliselle

Hankintahakkuina tehtävä puutavaran korjuu on monimuotoistunut 2000-luvulla. Erilaisia menetelmiä ja koneita on jokaiseen makuun ja hintaluokkaan. Juontokouran ja vinssin yhdistelmällä tehtävä puutavaran lähikuljetus on edelleen toimiva tapa.
Koneviestin Fransgårdin juontokouravinssiyhdistelmän kokeilussa työskenneltiin suokuviolla, jonka hakkuu sisälsi normaalia harvennusta, yläharvennusta ja pienaukkohakkuuta. Tällaisissa kohteissa omatoiminen hakkuu varmistaa, että korjuujälki on juuri sellaista kuin halutaan.
Koneviestin Fransgårdin juontokouravinssiyhdistelmän kokeilussa työskenneltiin suokuviolla, jonka hakkuu sisälsi normaalia harvennusta, yläharvennusta ja pienaukkohakkuuta. Tällaisissa kohteissa omatoiminen hakkuu varmistaa, että korjuujälki on juuri sellaista kuin halutaan. Kuva: Tommi Hakala
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Omatoimisen puunkorjuun järkevyydestä käydään kiivastakin keskustelua, jossa työmäärää peilataan puutavaran pysty- ja hankintakauppahintoihin. Etenkin tukkipuun uudistushakkuiden hinnat ovat ajoittain omatoimisuutta vastaan, sillä tukkipuun hankintahinta tienvarressa voi olla pienempi.

Puun omatoimisen korjaamisen taloudelliset seikat vaikuttavat ymmärrettävästi myös konehankintoihin. Matalamman pystykauppahinnan harvennushakkuilla on vielä mahdollista päästä omatoimisuudella samaan tai parempaan taloudelliseen lopputulokseen, kunhan korjuun kustannukset pysyvät kurissa. Toinen tärkeä punnittava asia on, että omatoimisesti hakaten metsän tila hakkuun jälkeen on 100 prosenttisesti sellainen kuin omistaja haluaa.

Puunkorjuu vinssin ja juontokouran yhdistelmällä:

  • Kohtuullisella panostuksella kiinni kevyempään työskentelyyn
  • Traktorin ja nostolaitekiinnitteisen juontolaitteen yhdistelmä
  • Talviajan hakkuut saa toteutettua maastoa säästäen
Juontokouran etuna on se, että runkojen latvojen karsimiseksi ei tarvitse kahlata lumessa. Tukkien katkaisun jälkeen rungon saa kouralla nostettua sopivalle karsinta- ja katkaisukorkeudelle. Tarvittaessa latvuksen voi vinssata suoraan kouran alle. Tämä mahdollistaa myös oksien maksimaalisen kerryttämisen ajourille kantavuutta lisäämään.
Juontokouran etuna on se, että runkojen latvojen karsimiseksi ei tarvitse kahlata lumessa. Tukkien katkaisun jälkeen rungon saa kouralla nostettua sopivalle karsinta- ja katkaisukorkeudelle. Tarvittaessa latvuksen voi vinssata suoraan kouran alle. Tämä mahdollistaa myös oksien maksimaalisen kerryttämisen ajourille kantavuutta lisäämään. Kuva: Tommi Hakala

Matalalla kynnyksellä alkuun

Kalustohankinnoissa puutavaran kuljetusvälineet ovat suurin rahasyöppö. Toisaalta taas omatoimisuuteen parhaiten soveltuvissa harvennushakkuissa kevyemmän kuitupuun kuljetus sujuu käsipelissäkin lastaten, esimerkiksi parinsadan euron rekeen – jos siis traktori on jo muista syistä hankittuna. Siinä vaiheessa, kun puiden nostelu hangessa käy raskaaksi, on syytä päivittää apuvälineitä. Eräs yksinkertaisimmista ja edullisimmista apuvälineistä työn keventämiseen on juontokoura tai -vinssi.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Perusmallin juontokourien hinnat alkavat pienempien mallien vajaasta 2 000 eurosta. Yksinkertaisimmillaan niissä on yksitoiminen pihdin sulkusylinteri ja jousiavaus. Niinpä sellaisen voi asentaa jopa sellaiseen traktoriin, jossa on pelkkä kippiliitäntä. Niissä pihdin kääntö vapautetaan mekaanisella lukituksella, kun on tarve vetää nippuja maata pitkin. Hydraulinen pihdin kääntö monipuolista käyttömahdollisuuksia kuitenkin valtavasti.

Toinen matalan kynnyksen apuväline on juontovinssi. Vaikeissa maastoissa runkoja saa vedettyä lähelle ja nippuina juontamalla ne siirtyvät varastopaikalle. Vinsseihin on aiemmin ollut saatavilla myös kuormauspuomeja, mutta niitä ei enää ole markkinoilla johtuen turvamääräysten kiristymisestä.

Ja molemmat edelliset apulaitteet voi yhdistää rekeen tai perävaunuun, kun asentaa niihin vetopisteen. Juontokouralla voi kuormata reen maastossa ja vetää sen varastopaikalle tyhjennettäväksi.

Kaato ja katkonta tehtiin 3–6 rungon vaiheina. Näin lähekkäin olleiden kaadettavien runkojen tukit voitiin napsia pareina suoraan juonnettavaksi ja latvukset omina nippuinaan. Vinssillä voitiin vähälumisessa vaiheessa vielä vetää rungot ennen katkontaa vierekkäin. Työskentely oli vaihtelevaa – ajoittainen moottorisahatyö ja traktorityö lomittuivat mukavasti toisiinsa.
Kaato ja katkonta tehtiin 3–6 rungon vaiheina. Näin lähekkäin olleiden kaadettavien runkojen tukit voitiin napsia pareina suoraan juonnettavaksi ja latvukset omina nippuinaan. Vinssillä voitiin vähälumisessa vaiheessa vielä vetää rungot ennen katkontaa vierekkäin. Työskentely oli vaihtelevaa – ajoittainen moottorisahatyö ja traktorityö lomittuivat mukavasti toisiinsa. Kuva: Tommi Hakala
Jos tilaa on, rungon voi kaadon jälkeen vetää tyvestä sopivaan katkaisukohtaan tai jopa varastopaikalle asti. Tällä menetelmällä saadaan myös oksat ja latvus tarvittaessa tuotua kasattavaksi energiapuuksi. Tässä työtavassa kouran vapaan kääntymisen salliva hydrauliikan uiva asento on välttämätön, muutoin voivat koura tai nostolaitteet vaurioitua.
Jos tilaa on, rungon voi kaadon jälkeen vetää tyvestä sopivaan katkaisukohtaan tai jopa varastopaikalle asti. Tällä menetelmällä saadaan myös oksat ja latvus tarvittaessa tuotua kasattavaksi energiapuuksi. Tässä työtavassa kouran vapaan kääntymisen salliva hydrauliikan uiva asento on välttämätön, muutoin voivat koura tai nostolaitteet vaurioitua. Kuva: Tommi Hakala

Erikoishakkuulla pohdiskeltua

Koneviestin Fransgård VHZ-2300 -juontokouravinssin kokeilussa oli mielenkiintoinen mahdollisuus pohtia, miten hakkuun ja kuljetuksen tekeminen on erilaista verrattuna metsäperävaunuyhdistelmään. Työmaaksi valikoitui monipuolinen rämekuvio, jossa osa alueesta pienaukkohakataan, osa yläharvennetaan ja osin alueelle tulee normaalia harvennusta. Maaperän pehmeydestä johtuen hakkuu ja kuljetus on tehtävä talvella paksumman lumen aikaan.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Hakkuu aloitettiin kuvion etureunoista, joihin muodostettiin välivarastopaikkoja. Koska avoimemmat pienaukkokohdat haluttiin jättää risuttomiksi hillastuskohdiksi, tuotiin latvukset niiltä karsimattomana välivarastolle. Oksat karsittiin paksuksi matoksi kohtaan, josta puut siirrettiin myöhemmin metsäperävaunulla varsinaiseen tienvarsivarastoon. Saman lähikuljetuksen voi ostaa myös palveluna, koneyrittäjällä teetettynä suurien varastokasojen siirto on kustannustehokasta – se on verrattavissa uudistushakkuun kustannukseen.

Kahden tukin rungot korjattiin kokeilutyömaalla pääsääntöisesti osakarsintamenetelmällä. Tukkiosa apteerattiin, karsittiin ja katkottiin valmiiksi.
Kahden tukin rungot korjattiin kokeilutyömaalla pääsääntöisesti osakarsintamenetelmällä. Tukkiosa apteerattiin, karsittiin ja katkottiin valmiiksi. Kuva: Tommi Hakala
Tämän jälkeen traktorilla peruutettiin ja poimittiin runko yhteen nippuun.
Tämän jälkeen traktorilla peruutettiin ja poimittiin runko yhteen nippuun. Kuva: Tommi Hakala
Nippu ja karsimaton latvus vedettiin kuvion laidassa olleelle välivarastopaikalle ja lajiteltiin kouralla. Kuitupuuosa karsittiin kuviolle johtavan ajouran päälle, jolloin oksat saatiin tasaiseksi matoksi ajouralle.
Nippu ja karsimaton latvus vedettiin kuvion laidassa olleelle välivarastopaikalle ja lajiteltiin kouralla. Kuitupuuosa karsittiin kuviolle johtavan ajouran päälle, jolloin oksat saatiin tasaiseksi matoksi ajouralle. Kuva: Tommi Hakala
Työmaajärjestelyissä pyrittiin tallaamaan ja juontamaan suon pintaa mahdollisimman monesta kohtaa, jotta taimettumista haittaava varpuskasvusto rikkoutuisi.
Työmaajärjestelyissä pyrittiin tallaamaan ja juontamaan suon pintaa mahdollisimman monesta kohtaa, jotta taimettumista haittaava varpuskasvusto rikkoutuisi. Kuva: Jukka-Pekka Lindbäck

Juontamisessa hakkuu ja kuljetus yhteen

Traktorin ja juontokouran yhdistelmällä liikkuminen kuviolla onnistui vaivattomasti. Perävaunuyhdistelmällä lumessa olisi ollut pakko tehdä lenkkimäisiä kierroksia ja käännökset olisivat vaatineet enemmän tilaa. Nyt puulta puulle sai tallattua jäljet ennen hakkuuta, ja samalla tai traktorin etupyörällä tallattua kaadettavien puiden tyviltä lumia.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Tavoite oli toteuttaa hakkuu mahdollisimman ”laiskasti”, eli helpottaa koneella mahdollisimman paljon manuaalista työtä. Se tarkoitti lumen tallaamisen lisäksi myös karsinnan avittamista. Kaikki latvat vedettiin tallattuihin karsimiskohtiin juontokouran pihdillä ja karsittiin sen ansiosta myös sopivalla korkeudella. Karsittu latva käännettiin varastopaikalla suoraan omaan röykkiöönsä. Kasaustyötä ei siis tehty lainkaan käsityönä.

Osa rungoista (joiden latvat jäivät ahtaisiin puuväleihin) vedettiin juontokouralla tai vinssillä tyvestä sopivampaan katkontakohtaan, jossa tukit katkottiin irti ja niputettiin juontokouralla taakaksi. Tässä työssä kuitenkin tuli hyvin esille, että 3 tonnin vetotehon vinssistä loppui suojalumen aikaan voima. Mutta jos tyvestä sai otteen juontokouralla, tuli sen jälkeen kahden tukin kuusikin karsimattomana perässä.

Onnistuuhan se metsäperävaunuyhdistemälläkin

Juontokouran tai juontokouravinssin tai vinssillisen juontokouran hankintahinta on sellainen, että samalla rahalla ei saa kuin romukuntoisen metsäperävaunuyhdistelmän. Samalla on myös huomioitava se, että juontokouran käyttöön ei tarvita niin paljoa kokemusta, ja että selvitään ilman venttiilipöydän asennusta ja kytkentää.

Juontokouraa voikin suositella vähäisempäänkin käyttöön, ja niitä on saatavissa myös pienempiin traktorimalleihin sopivina. Kotitarverankojen ja vaikkapa pellonreunojen energiapuun kuljetuksissa juontokoura on elementissään ja hydraulisella työntövarrella maustettuna sillä saa riittävän hyvät pinotkin nykyiseen kuormainvaakamittaukseen perustuvassa mittaustavassa. Ja se tärkein on kuitenkin mukana – eli kevyempi työskentely.

Lue lisää