Kone-Ketonen esitellyt uuden version suositusta Forst-harvesteripäästä – Keto Forst W Eco sopii harvennushakkuille

Vuonna 2000 esiteltiin uusi, entistä kevyempi "Keto 0" -harvesteripäämalli. Mallinimen Forst saanut pienokainen on kahdessa vuosikymmenessä jalostunut Eco- ja Xtreme-malleiksi. Niiden rinalle tulee nyt viimeisin evoluutioversio – W Eco.
Keto Forst -malllisto sai kesällä uuden version, kun W Eco -malli esiteltiin. Siinä on hyödynnetty pykälän järeämmän 51-mallin kokemuksia ja samalla sen käyttöaluetta on laajennettu myös pienien runkojen parempaan joukkokäsittelyyn.
Keto Forst -malllisto sai kesällä uuden version, kun W Eco -malli esiteltiin. Siinä on hyödynnetty pykälän järeämmän 51-mallin kokemuksia ja samalla sen käyttöaluetta on laajennettu myös pienien runkojen parempaan joukkokäsittelyyn. Kuva: Tommi Hakala
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
Forst on suunniteltu kevyimpiin harvesterialustoihin. Sitä onkin asennettu alle 10 tonnin painoisiin uusiin ja käytettyihin alustakoneisiin, kuten kuvan Nokka Jokeriin. Forst soveltuu myös pitkäpuomisiin kevyempiin keskiraskaisiin alustakoneisiin.
Forst on suunniteltu kevyimpiin harvesterialustoihin. Sitä onkin asennettu alle 10 tonnin painoisiin uusiin ja käytettyihin alustakoneisiin, kuten kuvan Nokka Jokeriin. Forst soveltuu myös pitkäpuomisiin kevyempiin keskiraskaisiin alustakoneisiin. Kuva: Tommi Hakala

1980-luvulla Lauri Ketosen kehittämän Keto-harvesteripään mallivalikoima on laajentunut markkinoiden tarpeiden mukaan. Ensimmäisestä, prosessorina esitellystä keskikokoisesta Keto 100 -mallista laajentumista tapahtui alkuun pienempään ensiharvennuksille soveltuviin 50/51 -malleihin. Myöhemmin laajennus tapahtui myös järeämpään uudistushakkuukäyttöön soveltuvaan 150-malliin.

Vuosikymmenten aikana etenkin maailmanmarkkinoiden kaivukonealustojen käytön lisääntyminen varastopaikkakäsittelyssä on lisännyt järeämmän pään malliston valikoimaa – jonka suurimpana on nyt 2 890-kiloinen Keto 870C (maksimi karsintaläpimitta 102 senttiä). Keto-harvesteripäitä löytyy nykyisin aina Yhdysvaltojen länsirannikolta Japaniin asti.

Forst puhtaasti harvennushakkuille

Kevyemmässä päässä on vuodesta 2000 asti ollut Forst-malli. Se on suunnattu pienemmälle pohjoismaiselle puustolle, etenkin ensiharvennuksiin. Harvesteripää kehitettiin aikoinaan etenkin maataloustraktoriasennuksiin ja siksi sen suunnittelussa minimoitiin vielä entistä enemmän painoa. Kevyimmillään Forst on painanut 280 kiloa, nyt paino on 300 kilon tasolla.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Forstissa esiteltiin jäykällä rungolla ja kaarevalla kosketuspinnalla varustettu telasto. Telaston kaarevuuden myötä tartuntapinta vastasi alkujaan 70 sentin halkaisijan normaalia syöttörullaa. Ominaisuus on edelleen säilytetty mallistossa, mutta nyt telaston liukukiskotusta on muutettu vähemmän kuperaksi, kaarevuus vastaa kaksimetristä rullaa. Sama kiinteä telastorunkoratkaisu on nyt useimmissa muissakin Keto-harvesteripäissä. Ratkaisulla saavutetaan vähemmän nivelistön myötä painonsäästöä ja yksinkertaisempi rakenne. Koska telat eivät keinu, eivät niiden pitopiikit osu toisiinsa. Sen ansiosta on telojen sulkeutumisväliä voitu minimoida entisestään – eli telat saavat pienemmästäkin latvan rungosta karsintaan riittävän otteeen. Se on tarpeen, kun tehdään karsittua energiapuurankaa.

Forst-mallistossa ovat olleet tarjolla Forst Eco ja Forst Xtreme. Eco on perusversio, varustettuna vahvemmalla tilttimekanismilla ja oikeaan telarunkoon kiinnittyvällä sahalaitteistolla. Xtreme taasen on varustettu sahan lähelle sijoitetulla kolmannella liikkuvalla karsimaterällä ja runkoon kiinnittyvällä järeämmällä 10-kuutiosentin moottorin sahalaitteistolla.

Leveämmät, kolmiopiikilliset telat saavat paremman otteen kahdesta tai kolmestakin rungosta. Näin joukkokäsittelysyöttö onnistuu helpommin. Pitoa latvapäässä parantaa se, että keinumaton telasto voi sulkeutua lähes kiinni toisiinsa.
Leveämmät, kolmiopiikilliset telat saavat paremman otteen kahdesta tai kolmestakin rungosta. Näin joukkokäsittelysyöttö onnistuu helpommin. Pitoa latvapäässä parantaa se, että keinumaton telasto voi sulkeutua lähes kiinni toisiinsa. Kuva: Tommi Hakala
W Eco on samalla perusrakenteella kuin perus-Eco versiokin. Eli saha on sijoitettu toisen telarungon päähän. Takakarsimaterällä varustetussa Xtreme -mallissa saha on kiinnitetty hakkuupään runkoon.
W Eco on samalla perusrakenteella kuin perus-Eco versiokin. Eli saha on sijoitettu toisen telarungon päähän. Takakarsimaterällä varustetussa Xtreme -mallissa saha on kiinnitetty hakkuupään runkoon. Kuva: Tommi Hakala

Lisää telaleveyttä ja leikkuukapasiteettia

Forst-mallit ovat puhtaasti ensiharvennuksiin tarkoitettuja malleja, mikä on näkynyt niiden käsittelykapasiteetissa. Sekä perus Eco-mallin että lisäkarsimaterällisen Xtreme-mallin maksimi karsintaläpimitta on ollut 25 senttiä ja katkaisuläpimitta 14” laipalla 30 senttiä. Mutta yleistyneessä pienpuun korjuussa tehokkuuden nosto kahden tai kolmen rungon joukkokäsittelyllä on vaatinut kikkailua – syötössä kapean telan ote useampaan runkoon ei ole ollut riittävä.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Tämä kohta on otettu huomioon uudessa leveämpitelaisessa W-mallissa. Jotta useamman pienen rungon syöttö onnistuisi, on W varustettu leveämmillä, viisirivisillä syöttöteloilla tavallisen kolmirivisen sijaan. Samaa telastoratkaisua on viime vuosina saanut lisävarusteena muihinkin Keto-malleihin.

Nyt suurennetun sahakotelon ansiosta on mahdollista asentaa sahalaipaksi myös 16” laippamalleja, joilla katkaisuläpimitta saadaan nostettua 40 senttiin. Mutta telojen avauma ja sen myötä karsintapaksuus on pysynyt samana. Näin karsimateristä runkoon kohdistuva iskurasituskaan ei ole suurentunut. Koska W-mallissa sahakotelo on sijoitettu perinteiseen Keto-tyyliin telarunkoon, laipan lisäpituus vaikuttaa sivusuuntaiseen ulottumaan, mikä helpottaa myös tyvilaajentumien läpisahausta. Hydraulilohkon läpäisyä on lisätty yhdellä ajoventtiilillä, joka on mahdollista asentaa vanhempiinkin Forsteihin.

Pystyssä tapahtuvan energiapuun siirtelyä helpottamaan kehitetyn Eco-tilttijärjestelmän lisäksi W-mallissa on voimakkaampi integroitu rotaattori. Sen asento suhteessa tilttisankaan on myös jyrkempi – mikä vakauttaa kouraa kaatoasennossa.
Pystyssä tapahtuvan energiapuun siirtelyä helpottamaan kehitetyn Eco-tilttijärjestelmän lisäksi W-mallissa on voimakkaampi integroitu rotaattori. Sen asento suhteessa tilttisankaan on myös jyrkempi – mikä vakauttaa kouraa kaatoasennossa. Kuva: Tommi Hakala
Forst -malliston keveys perustuu yksinkertaistettuun telastorakenteeseen ja mittojen minimointiin. W Eco -mallissa se tarkoittaa kuitenkin myös painon lisääntymistä – verrattuna perusversioon on paino noussut 305 kilosta aina 380 kiloon asti.
Forst -malliston keveys perustuu yksinkertaistettuun telastorakenteeseen ja mittojen minimointiin. W Eco -mallissa se tarkoittaa kuitenkin myös painon lisääntymistä – verrattuna perusversioon on paino noussut 305 kilosta aina 380 kiloon asti. Kuva: Tommi Hakala

Voimatiltti ja -kääntäjä

Uudessa hakkuupäässä on joukkokäsittelyn vuoksi Ketosen kehittämä, nivelistöllinen Eco-tilttiratkaisu. Siinä tilttisylinteri toimii välinivelistön avustuksella. Ratkaisulla saadaan tasaisempi ja suurempi kääntövoima koko liikeradan alueella. Se myös vähentää pystyynnoston loppupään iskua ja antaa pystyssä pysymiseen varmuutta sekä suuremman voiman. Tämä on tarpeen etenkin runkoja pystyasennossa kuljetettaessa. Ratkaisu myös parantaa latvan pystyynnostoa ja kasaan ”takaperin” sijoittamista.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Uutuudessa on myös suuremmalla kääntövoimalla varustettu kiinteä rotaattori, jotta pystyasennossa olevan rungon kääntäminen onnistuu voimalla. Rotaattorin asento on myös reilummin kallistettu kohti etukarsimaterää – ratkaisulla pystyasennossa olevan hakkuupään painopiste sijoittuu lähemmäs rungon pohjaa.

Välimatka 51:een pienenee

Forst W Econ ominaisuudet pienentävät välimatkaa 18” laippapituudelle suunniteltuun Keto 51 -mallistoon. Painossa uusi harvesteripää on vielä selvästi kevyempi – ensimmäisen Forst WT Eco -mallin hankkineen Pentti Pernaan mukaan painoksi on punnittu 380 kiloa kääntäjä mukaan lukien. Se on vielä kuitenkin 115 kiloa vähemmän kuin keveimmän 51-mallin paino. Syöttömoottoreina käytetään leveätelaisissa Forsteissa Danfoss OMS -moottoreita. Keveys tekeekin Forst W Ecosta edelleen hyvin soveltuvan mallin kevyemmän pään harvesterialustoihin.

Keveys ja energiapuuominaisuudet painoivat paljon päätöksenteossa, kun Pernaan hankki uutuuden oman uudelleen synnytetyn Nokka Joker -harvesterinsa puomiston päähän. Koneviesti palaa alustakoneeseen tarkemmin seuraavassa numerossa.