Kunnon kontilla tehoa lietteenlevitykseen

Heikki Huovinen on pitkän linjan urakoitsija. Lietelantaa on siirtynyt jo vuosia reilun sadan kilometrin säteellä Leppävirralta. Vaihtelevassa Leppävirran ympäristön maisemassa vesistöjen ja mutkaisten teiden välissä lietevaunua saa sovitella välillä ahtaisiinkin rakosiin. Siirtomatkojen aikana kuski on ehtinyt laskea nopeimpia reittejä ja kuljetuskustannuksia.
Tilaajalle
Kuvassa lietteen siirtoon tarkoitetusta kuorma-auton täysperävaunusta pumpataan lietettä siirtovaunun pumppukuormaimen kautta varastokonttiin. Samaan aikaan lietevaunua täytetään pumppukuormaimen avulla kontista. Lietekontin etuna on, että se toimii helposti siirreltävänä puskurivarastona siirtokuljetuksen ja levityksen välissä, ja antaa pelivaraa, koska ainakin osa perävaunun lastista voidaan tyhjentää heti konttiin, vaikka vaunu olisi parhaillaan levittämässä. Huovisen koukkulavarungolle asentaman erikoisrakenteisen kontin tilavuus oli suurempi kuin kuljetusrekan, mikä kasvattaa pelivaraa entisestään. Lietekontti siirretään paikasta toiseen yleensä traktorilla, minkä vuoksi vakiokonttia oli muutettava melko paljon. Muutokset piti tehdä kunnolla, jotta siirto sujuu kätevästi ja turvallisesti.