Kuivuria laajennettiin vanhaa hyödyntäen – olemassa olevia rakenteita hyväksi käyttämällä säästettiin kustannuksissa kolmannes

Antti Ansiomäki kasvatti kuivaamonsa kapasiteetin ja varastotilan kolminkertaiseksi. Vanhan kuivaamon perustusten ja siilojen hyödyntäminen säästi rahaa, mutta hankaloitti toteutusta. Silti kuivaamon laajennus valmistui neljässä kuukaudessa.
Tilaajalle
Ansiomäen kuivaamoa on laajennettu vaiheittain sitä mukaa, kun kapasiteettia on tarvittu lisää. Edessä oleva matalampi osa on kokonaan uutta. Korkeamman osan perustus ja siilojen alaosa  on rakennettu 1990-luvun alussa. Jaakko-pakettikuivaamon siiloja korotettiin kolmen kerroksen verran. Pyöreät siilot korotettiin samaan korkeuteen kuivaamon kanssa.