Ruumenet levälleen

Puimureiden kehityksen ja viljelytekniikassa tapahtuneiden muutosten seurauksena olkisilpun ja ruumentenlevityksen laatuun on jouduttu paneutumaan tosissaan. Silppurit tekevät entistä hienompaa silppua ja ruumenten levitysleveyttä pyritään kasvattamaan.
Tilaajalle