Alueelliset yksityistiepäivät 2015

Leikkaukset tienpidon määrärahoissa näkyvät. Tienpitäjä joutuu priorisoimaan, minne kunnostustoimet kohdistetaan. Suuntaus johtaa paino- ja liikennöintirajoituksiin, nopeusrajoitusten alentamisiin sekä öljysorateiden palauttamiseen takaisin sorateiksi
Tilaajalle