Vuodenvaihteessa voimaan tulevat moottoreiden päästövaatimukset koskevat myös mm. ruohonleikkureita, moottorisahoja sekä moottorikelkkoja

1.1.2019 voimaan tulevat moottoreiden päästövaatimukset koskevat lähes kaikkia liikuteltavia polttomoottorikäyttöisiä laitteita mm. ruohonleikkureita, raivaus- ja moottorisahoja, aggregaatteja, moottorikelkkoja ja maastomönkijöitä. Tavoitteena on vähentää työkoneiden terveydelle haitallisia päästöjä.
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Aiemmin lähinnä traktoreiden ja työkoneiden moottoreita koskenut lainsäädäntö laajenee koskemaan lähes kaikkia tieliikenteen ulkopuolisia liikuteltavia polttomoottorikäyttöisiä laitteita. ”Uusilla päästöraja-arvoilla pyritään vähentämään polttomoottoreiden käytössä syntyviä ilman epäpuhtauksia. Tavoitteena on ilmanlaadun parantaminen ja EU:n ilmansuojelutavoitteiden saavuttaminen”, kertoo Trafin ylitarkastaja Henri Takkinen.

Polttomoottoreiden päästövaatimukset tulevat voimaan 1.1.2019, josta alkaen moottoreiden on oltava pakokaasupäästöjen osalta EU-tyyppihyväksyttyjä. Tyyppihyväksynnän hakeminen on moottorin valmistajan tai valmistajan edustajan vastuulla eikä koske jälleenmyyjiä. Hyväksyntäprosessissa varmistutaan, että tyyppihyväksyntää varten testatun moottorin lisäksi myös tuotannosta tulevat moottorit täyttävät päästörajat. Tyyppihyväksyntätodistuksen antaa EU-jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen. Todistus oikeuttaa kiinnittämään tyyppihyväksyntämerkinnän moottoriin.

Poikkeuksena ns. siirtymävaiheen sekä varastoon valmistetut moottorit

Siirtymävaiheen moottoreilla sekä 56–130 kW moottoreilla päästövaatimukset tulevat voimaan 1.1.2020. ”Siirtymävaiheen moottoreita koskevan poikkeuksen tarkoituksena on mahdollistaa myös varastoon valmistettujen moottoreiden markkinoille saattaminen lain voimaantulon jälkeen”, selventää Takkinen. Moottori katsotaan siirtymävaiheen moottoriksi, jos se on valmistunut ennen uuden säädöksen voimaantuloa ja täyttää tällöin voimassa olleet vaatimukset. Moottorissa on oltava valmistusajankohta ja mahdollinen edellisen päästövaiheen mukainen tyyppihyväksyntämerkintä.