Stora Enson tavoittelee korjuun polttoainekulutuksen tuottamien päästöjen vähennystä

Stora Enso Metsä on tehnyt energiatehokkuustutkimuksen, yhteistyössä suomalaisten metsäkoneyrittäjien kanssa. Siinä selvitettiin puunkorjuun polttoaineenkulutusta eri puolilla Suomea. Projekti on osa Stora Enson sitoutumista energiatehokkuuden parantamiseen.
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Stora Enson energiatehokkuustutkimuksessa oli mukana yhteensä kahdeksan korjuuyritystä ympäri Suomea. Seurantatutkimus toteutettiin yli 500 puunkorjuutyömaalla, vuosina 2018–19. Tutkimuksessa urakoitsijoiden käyttämiin polttoaineen varastosäiliöihin asennettiin virtausmittarit, joiden avulla saatiin selville metsäkoneiden tankkeihin annostellun todellisen polttoainemäärän. Myös metsäkoneiden järjestelmiin tallentuneita polttoaineenkulutustietoja seurattiin.

Tutkimuksessa selvisi, että kuutio puuta korjataan edelleen samalla polttoainemäärällä kuin aiemmin, vuonna 2003 tehtyyn tutkimukseen verrattuna. Tehokkaampien koneiden ansiosta kuutio puuta kertyy nopeammin, mikä tarkoittaa samalla sitä, että tuntikohtainen polttoaineenkulutus kasvaa. Uudistushakkuussa polttoainetta kuluu puukuutiota kohden vähemmän kuin harvennushakkuulla. Konekohtaisissa kulutustuloksissa oli isojakin eroja, mikä kertoi muuttuvien tekijöiden vaikutuksesta: korjuuolosuhteista, kaluston kunnossapidosta, sekä esimerkiksi kuljettajien erilaisista koneen käyttötavoista.

"Puutavarakuljetusten polttoaineenkulutusta on selvitetty lähiaikoina aika yksityiskohtaisesti, mutta nyt meillä on tarkkaa tietoa myös puunkorjuun puolelta. Näin laajaa tutkimusta ei ole hakkuutyömailla tehty vuosiin. On tärkeää tietää, mitkä tekijät vaikuttavat polttoaineenkulutukseen, jotta kulutusta ja päästöjä voidaan vähentää", sanoo Stora Enso Metsän hankintajohtaja Antti Suvinen.

Koko Stora Enson tavoitteena on vähentää hiilijalanjälkeä kolmanneksella vuoteen 2030 mennessä.