Metsätehon tilastointi kertoo teollisuuspuun korjuukustannusten noususta vuonna 2021

Metsäteho Oy:n keräämät tilastot seuraavat kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä korjuumenetelmien osuuksia. Tilasto kootaan kyselyllä Metsätehon osakkailta.
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Metsätehon julkaisema tuloskalvosarja 5/2022 kertoo, että teollisuuteen toimitettavan puutavaran korjuukustannukset ovat nousseet vuonna 2021. Metsätehon jäsenyritysten teollisuuteen korjattavaksi puumääräksi 2021 muodostui 45,8 milj. m³, eli 60,2 % kaikesta korjatusta puutavarasta.

Puunkorjuun yksikkökustannukset olivat keskimäärin 11,02 €/m³ ja jäsenyritysten korjuu tapahtui täysin koneellisesti. Eri työtapojen korkein metsäpään kustannus oli ensiharvennuksissa, 17,50 €/m³, muissa harvennuksissa 14,02 €/m³ ja uudistushakkuilla 8,50 €/m³. Autokuljetusten yksikkökustannus metsästä tehtaalle oli keskimäärin 7,93 €/m³. Muut hankinnan yleiskustannukset olivat keskimäärin 3,18 €/m³.

Keskimääräinen kaukokuljetusmatka lyheni, ollen 161 km. Kuljetusmatkoissa autokuljetukset pysyivät lähes ennallaan (-1,9 %), rautatiekuljetukset lyhenivät -3,8 % ja vesikuljetuksissa matkat taasen pitenivät 1,2 %. Kuljetussuorituksessa (m³km) autokuljetus oli suurin, 54 % osuudella, rautatiekuljetukset muodostivat 41 % osuuden ja vesikuljetukset vain 5 %.

Uudistushakkuulta tulevan puun määrä oli 58,9 % kokonaismäärästä, ja se nousi 1,7 %. Hankinta- ja käteiskauppojen osuus jäsenyritysten kotimaan puunhankinnasta oli 10,2 %