Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan

Metsätehon tilastointi kertoo teollisuuspuun korjuukustannusten noususta vuonna 2021

Metsäteho Oy:n keräämät tilastot seuraavat kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä korjuumenetelmien osuuksia. Tilasto kootaan kyselyllä Metsätehon osakkailta.

Metsätehon julkaisema tuloskalvosarja 5/2022 kertoo, että teollisuuteen toimitettavan puutavaran korjuukustannukset ovat nousseet vuonna 2021. Metsätehon jäsenyritysten teollisuuteen korjattavaksi puumääräksi 2021 muodostui 45,8 milj. m³, eli 60,2 % kaikesta korjatusta puutavarasta.

Puunkorjuun yksikkökustannukset olivat keskimäärin 11,02 €/m³ ja jäsenyritysten korjuu tapahtui täysin koneellisesti. Eri työtapojen korkein metsäpään kustannus oli ensiharvennuksissa, 17,50 €/m³, muissa harvennuksissa 14,02 €/m³ ja uudistushakkuilla 8,50 €/m³. Autokuljetusten yksikkökustannus metsästä tehtaalle oli keskimäärin 7,93 €/m³. Muut hankinnan yleiskustannukset olivat keskimäärin 3,18 €/m³.

Keskimääräinen kaukokuljetusmatka lyheni, ollen 161 km. Kuljetusmatkoissa autokuljetukset pysyivät lähes ennallaan (-1,9 %), rautatiekuljetukset lyhenivät -3,8 % ja vesikuljetuksissa matkat taasen pitenivät 1,2 %. Kuljetussuorituksessa (m³km) autokuljetus oli suurin, 54 % osuudella, rautatiekuljetukset muodostivat 41 % osuuden ja vesikuljetukset vain 5 %.

Uudistushakkuulta tulevan puun määrä oli 58,9 % kokonaismäärästä, ja se nousi 1,7 %. Hankinta- ja käteiskauppojen osuus jäsenyritysten kotimaan puunhankinnasta oli 10,2 %