Ennakoiva tienkorjaus säästäisi rahaa

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Väyläviraston projekti Päällysteiden ennakoivan hoidon ja kunnostuksen ohjelmointi on edennyt puoliväliin. Projektissa on tutkittu muun muassa tien kuivana pitämisen vaikutusta.

Tien pinnan kuivumista talviaikaan edistää parhaiten reunavallien kaataminen. Näyttää siltä, että ajoissa tehdyt reunavallien kaadot ja sohjo-ojien avaaminen hidastavat päällysteen urautumista. Samoin kapeilla teillä tehtävät lumipenkkojen kaadot vähentävät niissä tapahtuvia reunapainumia.

Tien reunassa olevan kohouman tai kuopan on havaittu vaikuttavan tien kuntoon noin 200 metrin matkalla. Töyssy saa siihen ajavan raskaan ajoneuvon heilahtamaan, mikä jatkuu ajoneuvon huojuntana, jonka kesto riippuu muun muassa nopeudesta.

Tästä aiheutuu päällysteen poimuuntumista, mikä edistää muiden vaurioiden syntyä. Ruotsissa on myös huomattu, että tiessä oleva vika lisää raskaan liikenteen onnettomuuksia mainitulla 200 metrin matkalla.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Projektiin valittuja tieosuuksia tutkitaan Roadscanners Oy:n laitteilla. Niillä suoritetaan TSD-, maatutka- ja laserskannausmittauksia. Näillä menetelmillä selvitetään muun muassa sitä, kuinka paljon kosteutta tien rakenteissa on. Pohjois- ja Keski-Suomen teillä suoritettu tutkimus on osoittanut, että ajoissa tehtävä riittävän yhtenäinen päällysteen korjaus vähentää kustannuksia 16–34 %.