Merkittävä biojalostamo-investointi Kemijärvelle

Suomalainen biotalousyritys Boreal Bioref Oy on saattanut loppuun valmistelutyöt, joiden pohjalta Kemijärvelle suunnitellun 500 000 tonnin biojalostamon investointipäätös voidaan tehdä. Tekninen suunnittelu, kokonaisvaltainen toteutettavuusselvitys sekä merkittävät kaupalliset puunhankintasopimukset on saatu päätökseen.
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Boreal Bioref ja kiinalainen Shanying Investment Management Co:n omistama sijoitustytäryhtiö ovat allekirjoittaneet investointitavoitesopimuksen, jonka mukaan Shanyingista tulee Boreal Bioref Oy:n enemmistöomistaja, sellun ja muiden biotuotteiden ostaja ja operatiivinen kumppani. Suunnitelman mukaan biojalostamon rakennustyöt Kemijärvelle aloitetaan tämän vuoden kesällä ja aikataulun mukaan biojalostamo valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä.

Boreal Bioref on suomalainen biotalousyritys, joka suunnittelee ja rakentaa Kemijärvelle nykyaikaisen biojalostamon. Yrityksen tuotanto on laaja, sisältäen mm. selluloosaa, liukosellua, mikrokiteistä selluloosaa, mäntyöljyä, etanolia, bioenergiaa (sähkö ja lämpö), biokaasua, maanparannusaineita sekä puupohjaisia sokereita. Yhtiö käyttää vuosittain 2,8 miljoonaa kuutiometriä puuta, josta noin 0,4 miljoonaa kuutiometriä haketta toimitetaan hankinta-alueella sijaitsevilta sahoilta. Vuosittainen tuotantomäärä on 500 000 tonnia. Kiina on Suomen suurin markkinasellun vientikumppani ja yhteistyö Shanyingin kanssa varmistaa Boreal Biorefin onnistuneen pääsyn tähän tärkeään sellumarkkinaan.

Shanying on merkittävä kansainvälinen paperiryhmä ja kolmanneksi suurin kotimainen pakkauspaperin ja pahvin tuottaja. Yritys keskittyy pääasiassa voimapapereiden, kartongin, korkealaatuisten aaltopapereiden, offsetpapereiden ja muiden paperilaatujen tuottamiseen. Kiinan lisäksi yhtiö omistaa yrityksiä mm. Euroopassa, Yhdysvalloissa, Japanissa ja Pohjoismaissa. Yhtiöllä on pitkät ja aktiiviset suhteet Suomen sellu- ja paperikoneteollisuuteen ja viime vuoden lopulla Shanying osti ruotsalaisen Nordic Paper- yhtiön, joka on johtava erikoissellunja -paperin valmistaja. Nykyään Shanyingin vuotuinen tuotanto on yli kolme miljoonaa tonnia paperia ja miljardi neliömetriä levyä ja kartonkia.