Valtra N101 Forest + Nisula 325 on vaihtoehtoinen kaksikko ensiharvennuksille

Syksyn kokeilussa todettiin Valtran ja Nisulan koostaneen yhteistyössä energiapuun korjuuseen varsin toimivan koneyksikön (KV 17/2011). Millainen yksikkö oli käytössä ja millaisia tuloksia syntyi erilaisissa kohteissa? Se selvisi, kun puut saatiin kuljetettua tienvarteen ja mitattua.
Tilaajalle
Ensiharvennusten hakkuut ovat muuttumassa energiapuuhakkuiksi, joissa kaadettavien runkojen keskikoon pieneneminen vaikuttaa rajusti työn kannattavuuteen. Eikä metsätilojen pirstoutumisesta johtuva kuviokokojen pieneneminen ainakaan paranna tilannetta. Pitää myös muistaa, että ongenvapojen keruu millä tahansa harvesterilla on turhaa. Tämä todettiin Koneviestin syksyn 2011 kokeilussa.