Metsä
MultiWit BK -kuoriaisansat

Koneviesti kokeilee kirjanpainajien keruuta ansoilla – ensimmäinen raportti alkukesältä 2020

Alkukesän 2020 kuivuus oli otollinen kirjanpainajien parveilulle. Niinpä Koneviestin koeansat täyttyivät nopeasti. Kertymät seurasivat selvästi alueen puuston kärsineiden puiden määriä. Ja ansojen asettelu ja tarvittava määräkin selvisivät uusien iskujen myötä.
Tommi Hakala
Koneviestin kokeilussa on selvitetty kirjanpainajatuhon hidastamista ja lopettamista ansojen avulla. Viimeisten vuosien koko kesän vaivannut kuivuus on lisännyt piilevän kirjanpainaja-aallon tulemista. Myös alkukesä 2020 oli kuiva ja kuuma, mikä altisti Suomen metsät uusille iskuille ja tuhojen laajenemiselle – ensimmäinen sukupolvi kirjanpainajia ehti lähteä liikkeelle. Loppukesän säät vaikuttavat siihen, mihin ensivuoden tilanne muuttuu.

Ansakokeilu aloitettiin loppukeväällä (KV8/2020), eli samaan aikaan kun ilmat lämpenivät kirjanpainajien liikkeellelähtöön sopivaksi. Ansoja asetettiin kahdelle kuusen uudistusalalle – molemmissa hakkuu tehtiin kirjanpainajatuhojen vuoksi. Toisella kuviolla kuolleita puita oli havaittu ja kerätty jo kahtena vuonna, toisella kyseessä olivat ensimmäisen vuoden iskut.

Pahemmassa kohteessa peltoon istutettuun kuusikkoon ei ollut kohdistunut viimeisten vuosien aikana muutoksia valon tai muiden kuivattavien ulkoisten tekijöiden osalta – mikä tarkoittaa, että tuholaiset olivat saapuneet satunnaisesti paikalle. Toisella kohteella kuoriaiset olivat löytäneet puut, joissa oli pitkälle levinnyt maannousematauti – niiden jälkeen kuoriaiset iskivät viereisiin terveisiin puihin.

Kuolleiden puiden määrää ja tuholaisia samassa suhteessa

Pahemmalle kohteelle tehtiin kevättalvella kaistalehakkuu. Sen yhteydessä latvus- ja oksamassa kuljetettiin energiapuukasaan. Näin paikalle jätettiin mahdollisimman vähän tuoretta houkutinpuuta, jotta ansasta otettaisiin kaikki hyöty irti. Ja tulos oli mykistävä – neljässä päivässä ansan säiliöosa oli tupaten täynnä hukkuneita kuoriaisia. Ansa olikin pakko välittömästi tyhjentää aiottua aikaisemmin. Sen jälkeen tyhjennys tehtiin kertymää seuraten, vasta heinäkuun puolivälissä. Tällöin kertymä oli vähäinen, eli ansa oli tehnyt jo päätehtävänsä alkukesällä.

Vähäisemmän tuhon kohteella ansat asetettiin kirjanpainajaiskun kohdan pystykeloon ja toiselle iskukohdalle lautatelineeseen. Näissä kohteissa ensimmäinen keruu tehtiin 2 viikon kuluttua ja toinen heinäkuun puolivälissä. Ensimmäisellä kerralla kirjanpainajia kertyi hieman enemmän kuin jälkimmäisellä, huomattavasti vähemmän kuitenkin kuin pahemmalla kohteella.

Uusi isku ja ansan siirto

Pahemmalla alueella havaittiin ansan toimintamatkan rajallisuus. Se paljastui kahdesta iskun tänä kesänä saaneesta puusta. Ansa siirrettiinkin lähemmäs näitä yksilöitä, jotta mahdollinen loppukesän invaasio saataisiin torjuttua. Koneviesti palaakin aiheeseen, kunhan tuholaisten liikkuminen loppuu pakkasten myötä.

Tekninen avustus: Ari Hanhisuo

Lue ensimmäinen osa kuoriaisansojen asentamisesta Metsän tuhohyönteisten havaitseminen ja tuhoaminen on mahdollista – Koneviesti aloitti kuoriaisansakokeilun kaarnakuoriaisille KV 8/2020!

Lue lisää