Lietelannan sijoittaminen mietityttää valvojiakin

Lietelannan sijoittaminen peltoon- erityisympäristötuki tuli viljelijöiden haettavaksi uutena tukimuotona viime syksynä. 56 euron hehtaarikorvaus on tapauksesta riippuen herättänyt kiinnostusta tai vähättelyä. Yleisemmin keskustelua on kuitenkin herännyt siitä, mitä lietelannan sijoittamisella peltoon tarkoitetaan ja millä laitteella hyväksyttävä työn jälki voidaan tehdä.
Tilaajalle
Slootsmid-multaimen työjälkeä heti lietteen levityksen jälkeen. Levitysmäärä oli tässä tapauksessa 26 tonnia hehtaarille. Seuraavaan päivään mennessä lietejäljet ovat jo kuivahtaneet kuuden vuoden ikäisessä nurmessa lähes näkymättömiin.