Kuormaajavertailussa havaittiin, että eri konetyypeille on maatilalla monia tarpeita ja monia ratkaisuja – kuormaimen valintaan vaikuttavat myös omat tottumukset

Vaatimukset kuormauskoneelle vaihtelevat tilakohtaisesti, ja tilan sisälläkin tarpeet muuttuvat työtapojen- ja olosuhteiden kehittyessä. Näistä syistä yhtä oikeaa kuormaintyyppiä on mahdoton osoittaa.
Tilaajalle