Amazonen X-Cutter-lautaset sopivat rikkakasvien idätykseen ja kevät- ja syysviljojen kylvömuokkaukseen, mutta eivät kultivaattorin tai kyntöauran korvaajaksi – katso videolta Amazone Catros XL -lautasmuokkaimen menoa pellolla

Lautasmuokkain on monipuolinen työkone, jota voidaan käyttää matalamuokkauksesta syvään muokkaukseen ja myös kynnön korvaamiseen. Muokkainten väliset erot ovat suuret, sillä muokkaimen suurin työsyvyys riippuu ensisijaisesti muokkaimen lautasen halkaisijasta ja koneen painosta – tietysti myös muokattavan maalaji, kosteus, olkisuus jne. vaikuttavat työn jälkeen.
Amazone X-Cutter -lautanen sopii myös lapiorullaäkeen korvaajaksi syysmuokkauksessa, koska se rikkoo kokkareita kohtuullisen tehokkaasti, mutta ei nosta olkea pintaan. Heti puintien jälkeen tehtävä maanmuokkaus nopeuttaa rikkakasvien ja jäännösviljan itämistä.
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
Catros XL -lautasmuokkaimessa on vakiona 61 sentin hammastetut lautaset, joiden tilalle voidaan vaihtaa poimutetut X-Cutter -matalamuokkauslautaset. Ne katkovat maan pintaan jäävää sänkeä ja rikkakasvien varsia pellon pintamaahan, mikä nopeuttaa niiden hajoamista.
Catros XL -lautasmuokkaimessa on vakiona 61 sentin hammastetut lautaset, joiden tilalle voidaan vaihtaa poimutetut X-Cutter -matalamuokkauslautaset. Ne katkovat maan pintaan jäävää sänkeä ja rikkakasvien varsia pellon pintamaahan, mikä nopeuttaa niiden hajoamista. Kuva: Uolevi Oristo
Kuva havainnollistaa, kuinka lautasen suurin muokkaussyvyys riippuu lautasen halkaisijasta ja pienin lautasenprofiilista. Suurin muokkaussyvyys on noin neljännes lautasen halkaisijasta ja pienin lautasen profiilista: mitä sileämpi tai matalammalla hammastuksella varustettu lautannen, sitä pienempään muokkaussyvyyteen päästää muokkauksen laadun kärsimättä. Merkkien selitykset: Disc Spacing = muokkauslautasten sivusuunnassa mitattu keskinäinen etäisyys, Min working depth = pienin työsyvyys, Max working depth = suurin työsyvyys, Disc diameter = lautasen halkaisija.
Kuva havainnollistaa, kuinka lautasen suurin muokkaussyvyys riippuu lautasen halkaisijasta ja pienin lautasenprofiilista. Suurin muokkaussyvyys on noin neljännes lautasen halkaisijasta ja pienin lautasen profiilista: mitä sileämpi tai matalammalla hammastuksella varustettu lautannen, sitä pienempään muokkaussyvyyteen päästää muokkauksen laadun kärsimättä. Merkkien selitykset: Disc Spacing = muokkauslautasten sivusuunnassa mitattu keskinäinen etäisyys, Min working depth = pienin työsyvyys, Max working depth = suurin työsyvyys, Disc diameter = lautasen halkaisija. Kuva: Uolevi Oristo
Poimutetun X-Cutter lautasen leveys on harjojen korkeimmalta kohdalta n 13 senttiä, mikä on samaa luokkaa lautasen keskinäisen 12,5 cm etäisyyden kanssa. Siksi lautaset käsittelevät pellon pinnan koko leveydeltä, mutta vain matalaan. Poimutettu lautanen koskettaa maata isolta alalta, minkä vuoksi se painuu vain vähän kovaan tai olkiseen maahan.
Poimutetun X-Cutter lautasen leveys on harjojen korkeimmalta kohdalta n 13 senttiä, mikä on samaa luokkaa lautasen keskinäisen 12,5 cm etäisyyden kanssa. Siksi lautaset käsittelevät pellon pinnan koko leveydeltä, mutta vain matalaan. Poimutettu lautanen koskettaa maata isolta alalta, minkä vuoksi se painuu vain vähän kovaan tai olkiseen maahan. Kuva: Uolevi Oristo

Lautasmuokkaimen painon työleveyden metriä kohden vaihtelee isolla 500–1200 kilon haarukalla työleveyden metriä kohden. Lautasmuokkaimen ”ihannepainona” on pidetty 1000 kg/työleveyden metri, mihin ei yleensä nostolaitekoneella päästä.

Muokkauslautasen ja muokattavan maan kohtauskulma riippuu työsyvyydestä, kuten Amazonen tekemästä taulukosta selviää. Syvyyden kasvaessa maan pinnan ja lautasen välinen leikkauskulma jyrkkenee, minkä vuoksi muokattavan maan vastus kasvaa, kun koneen työsyvyyttä lisätään. Käytännössä lautasen suurin mahdollinen työsyvyys on neljännes sen halkaisijasta. Lautasen halkaisijan lisäksi sen hammastus, asennuskulmat jne. vaikuttavat ajonopeuden ohella muokkauskykyyn.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Amazone XL -lautasmuokkain edustaa malliston raskainta sarjaa, joka on tarkoitettu myös kynnön korvaamiseen. Sen vakiolautasten halkaisija on 610 mm, millä päästään n 16 sentin suurimpaan muokkaussyvyyteen. Catros XL -muokkaimessa on hammastettu lautanen, minkä vuoksi se ei sovellu vain muutaman sentin syvyyteen tehtävään rikkakasvien idätysmuokkaukseen. Matalamuokkaus nopeuttaa myös pellon pintaan jäävän sängen, ruumenten sekä oljen ja rikkakasvien varsien hajoamista.

Amazone tarjoa vaihtoehdoksi vahvasti poimutettua X-Cutter-lautasta, joka on tarkoitettu ainoastaan matalamuokkaukseen. Lautasten leikkauspinta on niin iso, että se pystyy irrottamaan vain muutaman sentin kerroksen maan pinnasta. Lautasten irrottama maa ja pellon pinnalla olevat kasvuston jätteet sekoittuvat erittäin tehokkaasti, kun ajonopeutta on riittävästi.

Amazonen Catros XL -lautasmuokkaimen voi hankkia joko X-Cutter tai vakiolautasilla. X-Cutter-lautaset voi hankkia erikseen lisävarusteena. Lautasten vaihto sujuu nopeasti, kun käyttää akkukäyttöistä mutterinväännintä.

Koneviesti kokeili Amazone X-Cutter -lautasten toimintaa syksyllä 2021. Konetta käytettiin pääasiassa kylvömuokkaukseen, johon X-Cutter-lautaset sopivat hyvin. Varsinaiseen syysmuokkauksen ne eivät sovellu, koska muokkaussyvyys jää vain muutamaan senttiin – jos olkea on paljon, niin pellon pinta rikkoontuu vain vähän.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Oheinen video selventää hyvin X-Cutter-lautasilla varustetun Amazone Catros XL -lautasmuokkaimen toimintaa. Amazone Catros XL -lautasmuokkaimen oikealla sivulla on ohjainlevy, joka vähentää lautasten irrottaman maan lentämistä vieressä olevaan ojaan. Koneen kummallakin sivulla on reunalautanen, jonka korkeutta voidaan säätää siten, että eri ajokertojen väliin ei muodostu selkeää saumaa. Reunalautaset voidaan nostaa ylös kuljetuksen ajaksi, Ne voidaan pitää myös muokattaessa ylhäällä, jos riskinä on, että matalalle säädetty lautanen ei esimerkiksi pyöri pellon pehmeissä kohdissa.

Lue myös Amazone XL Catros -lautasmuokkaimen kokeilusta:

Amazone Catros -lautasmuokkain tarjoaa vaihtoehdon matalamuokkaukseen – monipuolinen muokkain on parhaimmillaan erikoiskasvien viljelyssä