Multiva Top Line Super XL -äkeessä piikit yhdeksessä rivissä

Minimimuokkauksen ja kiekkovantaisten kylvökoneiden yleistyminen ei ole poistanut S- piikkiäkeen tarvetta. Tasainen muokkauspohja ei kuitenkaan ole enää äkeen tärkein ominaisuus, vaan olkien ja kasvinjätteiden läpäisykyky. Siksi Topline Super XL on avarampi kuin aikaisemmat Multiva-äkeet.
Tilaajalle
Multiva TLXL -äkeet on tarkoitettu olkisen maan  kylvömuokkaukseen, tässä muokataan juuri puidun rypsin sänkeä syysvehnälle. Äes on avara, koska  piikit on jaettu yhdeksälle akselille.