Kunnon apetta - Naudan ehdoilla

Ruokintalaitteiden kehittyessä ja tarkkuuden parantuessa pystytään palvelemaan ruokinnan tärkeintä asiakasta eli lehmää entistä paremmin.
Tilaajalle