Älyä pilkekoneeseen Palax X-Aim -mittaus- ja säätöjärjestelmällä – X-Aim kerää tietoa koneen toiminnasta hyödyntäen sitä työskentelyn eri vaiheissa

Tiedonkeruu ja automaatio etenee kaikilla konealoilla – myös pilkekoneissa. Palaxin kehittämä X-Aim-järjestelmä tarjoaa selviä etuja laadukkaan pilkkeen valmistajille.
Tilaajalle
Pilkekoneen käyttäjällä on paljon tehtäviä työskentelyn aikana. Nyt Palax tarjoaa helpotusta työskentelyyn, sillä X-Aim-järjestelmä hoitaa osan tarvittavista säädöistä.