Geoverkko lujittaa maa-aineksen – pitoa tienpohjiin

Teiden ja maa-alueiden kantavuutta ja maa-ainesten paikallaan pysyvyyttä on parannettu keinotekoisilla vahvisteilla jo 1960-luvulta lähtien. Erilaisilla maanrakennuskankailla vältetään maa-ainesten sekoittuminen keskenään, lujiteverkoilla puolestaan estetään maa-aineksen tai murskeen sivuttainen siirtymä.
Tilaajalle
Tienpohja saadaan geoverkon avulla paremmin kantavaksi jopa suolla tai muuten pehmeällä savi- tai turvealustalla. Verkko myös säilyy maaperässä vuosikymmeniä.