Muistilista yksityistien hoitoon

Tien pintaan nousseet maakivet on ehdottomasti poistettava. Lumiauraan osuva kivi saattaa rikkoa työkoneen tai aiheuttaa kuljettajalle vakavan vaaratilanteen.
Tien pintaan nousseet maakivet on ehdottomasti poistettava. Lumiauraan osuva kivi saattaa rikkoa työkoneen tai aiheuttaa kuljettajalle vakavan vaaratilanteen. Kuva: Kyösti Aalto
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
Rumpujen ja ojien kunto on tarkistettava lumien lähdettyä. Tien keväinen tulviminen on usein merkki hajonneesta tai tukkeutuneesta rummusta.
Rumpujen ja ojien kunto on tarkistettava lumien lähdettyä. Tien keväinen tulviminen on usein merkki hajonneesta tai tukkeutuneesta rummusta. Kuva: Kyösti Aalto
Tiekunnalla on oikeus tarvittaessa poistaa tiealueella kasvava puusto.
Tiekunnalla on oikeus tarvittaessa poistaa tiealueella kasvava puusto. Kuva: Kyösti Aalto
Pusikot ja puut paitsi hankaloittavat auraamista, myös pahimmillaan estävät näkyvyyden risteysalueilla kokonaan.
Pusikot ja puut paitsi hankaloittavat auraamista, myös pahimmillaan estävät näkyvyyden risteysalueilla kokonaan. Kuva: Kyösti Aalto
Tien leveyden hankien alta osoittavat aurausviitat on asennettava hyvissä ajoin ennen lumentuloa. Viitoituksen asentelu jäätyneeseen maahan on varsin ikävää puuhaa.
Tien leveyden hankien alta osoittavat aurausviitat on asennettava hyvissä ajoin ennen lumentuloa. Viitoituksen asentelu jäätyneeseen maahan on varsin ikävää puuhaa. Kuva: Kyösti Aalto
Hyvin ja huonosti hoidetun tien välinen ero on melkoinen (kts. myös seuraava kuva). Tässä kuvassa routavauriot ovat jääneet korjaamatta, maakivet pilkottavat tien pinnasta ja ojat ovat kasvaneet umpeen. Tie on paitsi huono ajaa, myös vaarallinen aurata.
Hyvin ja huonosti hoidetun tien välinen ero on melkoinen (kts. myös seuraava kuva). Tässä kuvassa routavauriot ovat jääneet korjaamatta, maakivet pilkottavat tien pinnasta ja ojat ovat kasvaneet umpeen. Tie on paitsi huono ajaa, myös vaarallinen aurata. Kuva: Kyösti Aalto
Tässä kuvassa puolestaan kaikki perusasiat ovat kunnossa: tie on tasattu, tien muoto on oikeaoppisesti hieman kupera ja molemmilla puolilla tietä on riittävästi tilaa aurattavalle lumelle. Myös ojat ovat auki.
Tässä kuvassa puolestaan kaikki perusasiat ovat kunnossa: tie on tasattu, tien muoto on oikeaoppisesti hieman kupera ja molemmilla puolilla tietä on riittävästi tilaa aurattavalle lumelle. Myös ojat ovat auki. Kuva: Kyösti Aalto
Perinteisessä hiekkakopissa hiekka pysyy kuivana ja on kenen tahansa tienkäyttäjän lapioitavissa.
Perinteisessä hiekkakopissa hiekka pysyy kuivana ja on kenen tahansa tienkäyttäjän lapioitavissa. Kuva: Kyösti Aalto
Liikennemerkistä ei ole mitään hyötyä, jos se on kaatunut tai pusikoiden peittämä. Tämä merkki näkyy vielä talven jälkeenkin.
Liikennemerkistä ei ole mitään hyötyä, jos se on kaatunut tai pusikoiden peittämä. Tämä merkki näkyy vielä talven jälkeenkin.

Näitä yksinkertaisia ohjeita noudattamalla yksityistie pysyy kunnossa myös talven hankien alla.

Maakivien poisto

Roudan nostamat maakivet ovat auramiehen kannalta yhtä petollisia kuin liian korkealla olevat kaivonkannet. Vaikka uudemmat lumiaurat on jo varustettu paineakuilla ja taittuvilla terillä, kiveen törmääminen saattaa silti rikkoa työkoneen ja lennättää kuljettajan maata kiertävälle radalle. Kun iso maakivi poistetaan tiestä, on jäljelle jäävä kuoppa täytettävä tien rakennetta vastaavilla maa-aineksilla. Näin menetellen seuraava routa ei synnytä kiven paikalle kuoppaa tai kohoumaa.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Rumpujen kunnostus

Jos tie kevään tullen tulvii, on syynä usein tukkeutunut tai rikkonainen rumpu. Lumien ja roudan sulettua pitää rumpujen uusimis- tai kunnostustarve arvioida ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Jos huonosti vetävä rumpu on ehjä ja riittävän kokoinen, voi pelkkä puhdistus ja uudelleen asentaminenkin riittää. Tierumpu on mitoitettava reilusti, ellei sitten rummun valuma-alue ole pieni. Niinpä alle 400 millin ”mehupillejä” ei kannata asentaa, sillä suurempi rumpu vähentää myös jäätymisriskiä. Alle 8 metrin pituinen liittymärumpu voi olla pienempikin, kuitenkin vähintään 300-millinen. Rumpu asennetaan vähintään 1 % kaltevuuteen, toisin sanoen kaato on 1 cm metrille. Jos rumpu tuppaa jäätymään, voi sen sisään jättää molemmista päistä tulpatun puutarhaletkun, jonka avulla rumpu on helppo kevättalvella tarvittaessa sulattaa. Letkuun kaadetaan kuumaa vettä, jolloin sen voi vetää jään sisästä pois. Letkun jäljiltä tulvavesi pääse läpi ja sulattaa nopeasti isomman kulkuaukon.

Aurausviitat

Kaikille aurattaville teille asennetaan hyvissä ajoin ennen arvioitua lumentuloa aurausviitoitus. Sulaan maahan viitat on huomattavasti helpompaa asentaa kuin jäätyneeseen. Viitat osoittavat tien leveyden ja ilman niitä on vaarana, että urakoitsija tekee niin sanotun yliaurauksen vaikkapa ojan päältä. Tällöin onnettomuusriski kasvaa ja tiekunta tai urakoitsija saattaa joutua korvausvastuuseen. Aurausviittojen teko ja asennus on sopivaa talkootyötä tiekunnan osakkaille. Muoviset, heijastimella varustetut viitat maksavat noin euron kappaleelta, kuusennäreitä saa keppiaineksiksi todennäköisesti ilmaiseksi esimerkiksi sähkölinjojen alta. Maanomistajan tai sähkönjakeluyhtiön lupa pitää silti kysyä.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Urakkasopimukset

Aurauksesta aiheutuu tiekunnan suurin kunnossapitokustannus. Edelleen monissa tiekunnissa auraus hoidetaan omin voimin jonkun osakkaan toimesta joko talkoilla tai nimellisellä korvauksella. Onpa sekin mahdollista, että joku osakas suorittaa työn omia tieyksiköitään vastaan. Talkootyölle tai muuten ilmaiseksi tehdylle työlle on kuitenkin hankala asettaa laatu- tai aikatauluvaatimuksia, jolloin vaihtoehtona on sopia talvikunnossapidosta ammattimaisen urakoitsijan kanssa. Lumiurakointi sopii sivuelinkeinoksi maatalouteen, jossa konekanta on viime vuosikymmeninä muuttunut järeämmäksi. Tästä johtuen kapeitten ja huonokuntoisten teiden kunnossapito ei aina onnistu, vaikka tiekunnalla olisikin varaa maksaa ammattilaiselle. Tiekunnan kannattaa harkita, onko halvin tarjous aina kokonaistaloudellisin. Luotettavuudesta ja ammattitaidosta kannattaa maksaa, varsinkin kun useimmat Suomen kunnat osallistuvat yksityisteiden kunnossapitoon maksamalla jopa 60–70 % kustannuksista. Kun urakoinnista sovitaan, on määriteltävä hinnan lisäksi lähtökynnys ja aika, jonka kuluessa tie on lumisateen jälkeen auki.

Puiden ja vesakoiden poisto

Tiealueella kasvavat puut ovat maanomistajan omaisuutta, mutta tiekunnalla on oikeus tarvittaessa poistaa ne. Etenkin tien ja ojan välissä kasvavat puut estävät tehokkaan aurauksen ja voivat vaarantaa auran liikkumisen. Samoilla talkoilla hoituvat yleensä näkemäalueiden raivaus ja piennarten vesakon murskaus. Pientareella rehottava vesakko estää tehokkaasti auran lennättämän lumen siirtymistä ojan päälle ja taakse.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Tien muotoiluhöyläys ja lanaus

Talveen valmistautumiseen kuuluu olennaisesti tien pinnan muodon palauttaminen oikeaksi höyläämällä ja lanaamalla. Liikenteen vaikutuksesta kulutuskerroksena oleva pintamurske tai sora ajautuu pikkuhiljaa tien reunoihin ja ojan pohjalle. Reunapalteisiin kertynyt aines voidaan höyläämällä palauttaa takaisin ajoradalle, jos siihen ei ole sekoittunut esimerkiksi savea tai humusta. Jos palteisiin ja sivuojaan kulkeutunut sora tai murske on käyttökelvotonta, se pitää poistaa ojien kunnostuksen yhteydessä. Tie höylätään tai lanataan kuoppien pohjaa myöten. Jos toimenpide ei ulotu kuoppien pohjan tasalle, ilmestyvät kuopat nopeasti takaisin samoille paikoille uudelleen. Höyläämällä tien oikea sivukaltevuus (5 %) varmistetaan, ettei vesi pysy tiellä eikä kuoppiakaan helposti synny. Höyläyksen jälkeen tien pintaan ajetaan tarvittaessa uutta soraa tai mursketta.

Murskeen tai soran ajo

Kalliosta tehtävä murske on käytännössä korvannut luonnonsoran yksityisteidenkin pintamateriaalina. Murskeen etuna on rikkoutunut kiviaines, joka tiivistyy hyvin kiinteäksi ja kantavaksi kulutuskerrokseksi. Syksyllä, kun tien pinta on kostea, murske ja sideaine tarttuvat hyvin tien pintaan.

Ojien kunnostus

Sivuojat kuten rummutkin tukkeutuvat aikaa myöten murskeesta, lietteestä, kasvillisuudesta ja sortumista. Myös roudan nostamat maakivet saattavat estää veden kulkemisen ojassa. Kovin usein tiekunta ei ojia joudu kaivattamaan auki, keskimäärin 10–15 vuoden välein työ on kuitenkin syytä tehdä. Kunnostuskierron pituuteen vaikuttavat eniten pohjamaan laatu ja ojan kaltevuus eli kaato.

Liikennemerkit

Vinossa oleva liikennemerkki on paitsi ruma, myös huono huomioarvoltaan. Routivassa maassa oleva tolppa ei hevin pystyssä pysy ja aurasta lentävä lumi antaa kallistumiselle vauhtia. Sulan maan aikana tolppa on helppo oikaista vaikka talkooporukan lapiotyönä.

Hiekoitukseen varautuminen

Kokemuspohjaisesti tiedetään, missä kohtaa tiekunnan tietä yleensä tarvitaan liukkaudentorjuntaa. Mäkipaikkoihin ja kiperimpiin mutkiin säilötään hiekoitushiekkaa tai hienoa mursketta siten, että se ei pääse jäätymään. Pitkäaikainen ja hyödyllinen rakennelma on perinteinen hiekkakoppi, jossa hiekka pysyy helposti kuivana ja kenen hyvänsä tienkäyttäjän lapioitavissa. Järkevää on jättää paikalle siis myös lapio.