Luke: Suomessa on metsätalousmaata 26,3 miljoonaa hehtaaria – 86 prosenttia maapinta-alastamme

Suomen metsävaroista maakunnittain on Luke julkaissut uusimmat mittaustietonsa, liittyen VMI12 ja VMI13 -mittauksiin. Suomen metsistä on 2/3 kangasmaita ja 1/3 soita. 2,5 miljardin kuution kokonaispuumäärästä 2/3 sijaitsee Etelä-Suomessa, puolet siitä on mäntyä.
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Suomen pituus etelä-pohjoissuunnassa on hyvin merkityksellinen puu- ja metsävarojen muodostumisen osalta. Koko Suomessa puuston keskitilavuus metsämaalla on 119 kuutiometriä hehtaarilla – mutta maakunnista suurin puuston keskitilavuus on Kanta-Hämeessä, jossa määrä on 173 kuutiometriä hehtaarilla – Lapissa vain 76 kuutiometriä hehtaarilla. Mutta maakunnittain tarkasteltuna pinta-alaltaan suuressa Lapissa on eniten puuta, 17 prosenttia Suomen puuston puumäärästä.

Myös keskikasvussa metsämailla vuosittainen keskikasvu hehtaarilla vaihtelee suuresti, ollen keskimäärin 5,2 kuutiometriä hehtaarilla. Suurin vuosittainen keskikasvu on Päijät- ja Kanta-Hämeessä ja se on yli 8 kuutiometriä hehtaarilla. Sen sijaan Lapissa metsämaan vuosittainen keskikasvu jää 2,3 kuutiometriin hehtaarilla. Myös Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa, sekä Kainuu jäävät hieman yli 4 kuutiometrin keskikasvuun.

Järeää, yli 30 sentin rinnankorkeusläpimitan puita on 487 miljoonaa kuutiometriä, siitä 226 miljoonaa kuutiota on mäntyä, kuusta 202. Keskijäreää, 20–29 sentin läpimitan puustoa on eli 877 miljoonaa kuutiometriä ja puustosta alle 20 sentin puuta on valtaosa – 1 052 miljoonaa kuutiometriä. Kaikissa läpimittaluokissa mänty on suurimmalla kuutiomääräisellä osuudella edustettuna. Puustosta puolet on mäntyä, 30 prosenttia kuusia ja 20 prosenttia lehtipuita.