Tiet ja ympäristö

Robottiruohonleikkurit yleistyvät suomalaisilla pihoilla – Koneviesti selvitti, mitä suurille alueille tarkoitettujen robottileikkureiden markkinoilla tapahtuu

Robottiruohonleikkurit mielletään helposti pihapiirien pikku apulaisiksi, joiden yleistymistä haittaa korkea hinta ja hankala ensiasennus. Tarjonta on kuitenkin laajentunut ja valikoimat käsittävät myös ammattikäyttöön sekä suurille alueille tarkoitetut leikkurit.
Tapio Vesterinen
Kuvan robottileikkurit selviävät noin 3 000 neliömetrin nurmikon leikkuussa. Leikkurit olivat Koneviestin vertailussa, joka julkaistiin numerossa 1/2019.

Robottileikkureiden tarjonta kasvaa. Hintataso on tullut alaspäin, ainakin peruslaitteissa. Lisäksi kylkeen tulee lisää ominaisuuksia, joiden avulla käyttö on helpompaa, monipuolisempaa ja tehokkaampaa. Samalla akkuteknologian kehitys nostaa kapasiteettia.

Perinteisesti robottileikkurit ovat pyörineet kotipihoilla, mutta tarjonnan monipuolistuessa ne ovat päätyneet myös ammattikäyttöön ja suurille pinta-aloille, joissa tarvitaan korkeaa suorituskykyä.

Robottileikkurilla haetaan ensisijaisesti vaivattomuutta ja ajansäästöä. Omakotiasujalla aikaa jää muuhun, kuin ei tarvitse työntää tai ajaa leikkuria. Ammattilaiskoneissa automaatio tarkoittaa säästöjä henkilöstökuluissa.

ROBOTTIRUOHONLEIKKURIT:

  • Robottileikkuri leikkaa nurmikkoa täysin itsenäisesti akun voimalla ja hakeutuu itse latausasemaan virran vähetessä
  • Jatkuva leikkaus pitää nurmikon hyvän näköisenä ja leikkausjäte maatuu nopeasti
  • Leikattavan alueen monimuotoisuus, jyrkät rinteet tai leikkuualueella olevat puut ja pensaat eivät ole ongelma

Säästöjä henkilöstökuluissa

Puhtaasti ammattikäyttöön tarkoitettuja laitteita maahantuovan ja myyvän J-Trading Oy:n taajama- ja viheralueiden hoitokoneiden myynnistä vastaava George Gustafsson sanoo, että heiltä robottileikkureita hankkivat lähinnä seurakunnat, kaupungit ja kunnat sekä yritykset ja teollisuuslaitokset, joiden kiinteistöjen alueilla on suuria nurmikenttiä hoidettavanaan.

”Merkittävin etu on tietysti se, että automatisoinnilla voidaan henkilöstöresurssit kohdistaa paremmin muihin kunnossapito- ja huoltotöihin. Lisäksi poltto- ja voiteluainekuluissa tulee säästöä ja huoltaminen on edullisempaa, sillä robottileikkureissa ei ole esimerkiksi hihnoja,” Gustafsson luettelee.

Sähkökäyttöisten koneiden huoltotoimenpiteiksi riittää lähinnä pesu ja terien ajoittainen vaihtaminen. Ilmansuodattimia, sytytystulppia tai öljyjä ei tarvitse vaihtaa.Keveytensä ansiosta robottileikkurit ovat ystävällisiä leikattavalle alustalle. Painuminen ja maan tiivistyminen on vähäisempää ja tätä kautta esimerkiksi ilmastuksen tarve vähenee. Valmistajat lisäksi korostavat, että sammaloituminen vähenee, koska ruoho on jatkuvasti lyhyttä. Samalla leikkuujäte maatuu tasaisesti.

Tekniikka kehittyy

Ambrogiota maahantuovan Felmak Oy:n toimitusjohtaja Jori Falksted sanoo, että suuremmille aloille tarkoitetut koneet ovat teknisesti kehittyneimpiä. Automatiikka on monipuolisempaa ja koneet hyödyntävät oppimisalgoritmeja.

”Robottitekniikka ottaa nyt isoja harppauksia eteenpäin. Etenkin automatiikka ja oppiminen kehittyvät. Lisäksi robotteihin tulee uusia ominaisuuksia, kuten etäseurantaa ja etäkäyttöä. Niihin saadaan kytkettyä erilaisia kodin turvaominaisuuksia, muutakin kuin itse leikkaamiseen liittyviä asioita, mikä on nyt uusi suuntaus,” Falksted kertoo.

Falksted sanoo, että käytännön leikkuutyössä kehitys näkyy siinä, miten robotti väistää esteet ja leikkaa tarkkuutta vaativat ja vaikeat paikat paremmin kuin aiemmin. Etäkäyttö tuo uusia käyttömahdollisuuksia.

Belroboticsilta on tullut malli, joka ajaa ns. viivaa. Kun normaalisti robotti ajaa rajattua aluetta satunnaisessa järjestyksessä, Belroboticisin uusi malli laajentaa loogisesti leikattua aluetta.

Tapio Vesterinen
Kuvassa KV:n robottileikkurivertailun koneiden terävalikoimaa. Vasemmalla näkyy Husqvarnan heiluriterän rakenne, pienet terät väistävät kiviä alumiinilevyn suojiin. Seuraavana on Hondan heiluriterä, joka toimii samoin. Kolmas vasemmalta on Stihlin leikkuria vastaava terä, joka muistuttaa normaalia työnnettävän ruohonleikkurin terää, mutta on ohuempi. Oikeanpuolimmaisessa Robomowissa on kaksi raivaussahan kolmioterää muistuttavaa terää.

Leikkuualan kasvaessa tarjonta vähenee

Valtaosa robottileikkuritarjonnasta sopii pientalotonteille. Vuonna 2020 myytyjen pientalotonttien keskikoko oli noin 2 900 neliötä. Uusien tonttien keskikoko on yhä pienempi, joten kysyntä ohjautuu myös pienemmän kapasiteetin koneisiin.

Robottileikkuritarjonta alkaa noin 200 neliön alalle tarkoitetuista pienistä koneista. Tarjontaa on 2 000 m2 kapasiteettiin saakka runsaasti. Tästä isommilla leikkuualoilla valikoima supistuu, koska koneilta vaaditaan edistyneempää ja monipuolisempaa tekniikkaa. Samalla hinnat nousevat. Näin suuralueiden leikkaamiseen tarkoitettujen ammattilaiskoneiden tarjonta on toistaiseksi melko vähäistä.

Rajasimme markkinakatsauksen robottileikkureihin, joiden suositeltu leikkuuala alkaa 2 000 neliöstä. Markkinoilla olevien leikkureiden suositellut maksimipinta-alat ovat noin 30 000 neliön paikkeilla, joten tarjolla olevista leikkureista löytyy varmasti jokaiseen käyttökohteeseen sopivin ratkaisu.

Tarkan ylärajan määrittely myös hämärtyy, sillä esimerkiksi Ambrogiolta on tulossa järjestelmä, jossa usean pienemmän koneen ryhmää ohjataan keskustietokoneen kautta. Tällöin suuremman alueen leikkaamisesta tulee vähemmän häiriöherkkää ja tarkempaa.

Valikoimaa on kohtuullisen hyvin aina 6 000 neliön koneisiin saakka. Useita vaihtoehtoja on mm. Ambrogion, Hondan, Husqvarnan, Robomown, Stihlin ja Stigan valikoimista. John Deere -tuotemerkin alla on yksi leikkurimalli. Tätä isommille aloille tarkoitettuja koneita ei ole kuin Ambrogion ja Belroboticisn valikoimissa.

Yhteneväiset perusominaisuudet

Leikkureilla on liki samat perusominaisuudet merkistä riippumatta aina noin 5 000 neliön koneisiin saakka. Leikkuuleveys on 240–300 mm haarukassa ja leikkuukorkeus on säädettävissä 20–70 mm rajoihin. Poikkeuksena on Robomow, jossa leikkuuleveys on selkeästi suuremman kokoluokan koneen tasolla, eli 560 mm.

Kaikki tämän kokoluokan koneet painavat alle 20 kiloa. Maksimikaltevuus lähes kaikissa koneissa on 45 astetta. Suuremmat numeraaliset erot löytyvät akkujen kapasiteetista ja osin tästä johtuen myös käyttöajasta. Kun esimerkiksi Robomow RS635 toimii 6 Ah:n akulla, Stiga Experience Autoclip 550 SG käyttää 15 Ah:n akkua.

Eroja on myös terissä. Ambrogiossa, John Deeressä ja Robomowssa on raivaussahan kolmioterää muistuttava terä. Hondassa ja Husqvarnassa on heiluriterät. Stihlissä ja Stigassa on perinteisen työnnettävän leikkurin terää muistuttava kiinteä terä. Belroboticsissa on erikoisuutena kelluvat leikkuupäät, jotka mukautuvat automaattisesti maaston muotoihin ja pystyvät myös väistämään esteitä.

Yli 6 000 neliön leikkurit poikkeavat toisistaan sekä mitoiltaan että ominaisuuksiltaan huomattavasti enemmän kuin keskenään hyvin samankaltaiset pienemmän kokoluokan koneet.

Hinnat yli 2 000 neliön koneille alkavat reilusta kahdesta tuhannesta eurosta. Tämä tarkoittaa noin 400–500 euron hintaponnahdusta pienemmän alan koneisiin verrattuna. Hinnoissa ei ole suuria eroja eri merkkien välillä. Ainoastaan Husqvarna erottuu joukosta kalliimmilla hinnoillaan. Tämä selittyy osaksi kattavalla ja modernilla tekniikalla. Ominaisuuksilla on hintansa.

Vaikka tekniset tiedot antavat hyvää osviittaa leikkurin hankintaa varten, on robottia hankkivan syytä tutustua koneiden ominaisuuksiin syvällisemmin asiantuntijan opastuksella. Oleellista on hankkia oikean kokoinen laite. Jos alue on pieni ja sokkeloinen, sinne ei kannata hankkia suuremmille aloille tarkoitettua konetta. Tällöin ominaisuudet menevät hukkaan ja ostaja maksaa turhasta.

Tapio Vesterinen

Muista huolellinen asennus

Otettaessa robottileikkuria käyttöön, on syytä paneutua huolelliseen asennukseen. Itse asennustyö on periaatteessa yksinkertainen prosessi – rajalanka upotetaan valmistajan ohjeiden mukaisten etäisyyksien päähän esteistä. Mutta aivan näin yksinkertaista se ei käytännössä ole. Usein koneen leikkaamiseen tai liikkumiseen liittyvät ongelmat juontuvat siihen, ettei kokemattomilla käyttäjillä ole tuntumaa siihen, miten rajaus olisi syytä tehdä. Leikkureita myyvillä kauppiailla ja maahantuojilla on usein tarjolla myös asennuspalvelu, jota kannattaa käyttää, mikäli haluaa asioiden toimivan heti tarkoituksenmukaisesti.”Hyväkään kone ei suoriudu leikkuusta kunnolla, jos asennus on tehty väärin tai vajavaisesti. Asennus on se asia, mihin oikeankokoisen koneen hankinnan jälkeen kannattaa panostaa,” Jori Falksted korostaa.

Lue myös Koneviestin vuonna 2019 tekemä robottiruohonleikkurivertailu:

Robottiruohonleikkurit testissä – nykyiset robottiruohonleikkurit selviävät myös suurempien ja haasteellisempien pihojen ruohonleikkuusta

Lue lisää