Metsä
Esittely Hakeharvesteri

Pentti Poluksen kehittämällä Hakeharvesteri-konseptilla valmistuu tuoretta haketta suoraan kannolta

Energiakäyttöön tarkoitetun pienpuun korjuuseen on kehitetty erilaisia korjuuketjuja. Yksi yritys lyhentää ketjua on haketus metsässä. Palstahakkureita on kehitetty jo kauan. Raahelainen Pentti Polus on patentoinut oman versionsa, jossa haketus on viety kannontasolle – sananmukaisesti.
Tommi Hakala
Pentti Poluksen 2012 patentoiman Hakeharvesteri -konseptin kaupallinen hyödyntäminen on jäänyt toistaiseksi toteutumatta. Hakeharvesterin avulla voidaan tehdä voimalaitoskäyttöön tarkoitetun tuoreen hakkeen korjuuta yhdistettynä normaaliin kuitupuun korjuuseen.

Kuormanharvestereiden monipuolisuus puutavaran valmistuksessa on tuonut niiden käyttöön useita lisäominaisuuksia. Eukalyptuksen hakkuissa rullavaihtoehdoilla saadaan puu kuorittua metsässä, jolloin kuoren kuljettaminen jää pois. Energiapuuhakkuissa taas monikäsittely ja giljotiinityyppisen leikkuutavan yhdistelmä lisää toimintatehoa ja -varmuutta, myös aliskasvuston raivaukseen hakkuun yhteydessä on olemassa lisävaruste.

Hakkuriominaisuus mukaan harvesteripäähän

Energiapuun korjuun usein monivaiheinen ketjutus sai raahelaisen Pentti Poluksen miettimään, voisiko ”kädenjälkiä” vähentää ketjussa. Samaa yritettiin 2000-luvun alkupuolella Valmet Bioenergy -konseptilla, jossa hakkuutyön tekevään Valmet 801C -yhdistelmäkoneeseen oli asennettu hakkuri ja hakkeen kuljetuskontti. Projekti loppui osin teknisiin ongelmiin, mutta myös kostean hakkeen tuomiin prosessiongelmiin koko ketjussa. Nyttemmin on kuitenkin havaittu, että voimalaitoskäytössä kaatotuoreen hakkeen poltossa saavutetaan parempi energiatehokkuus ja kosteallekin hakkeelle olisi nykyään markkinarakoa.

Poluksen ratkaisu patentoitiin 2012, ja erilaisia protoversioita on vuosien saatossa valmistunut ja koeajettu. Hänen ratkaisussaan haketin sijaitsee harvesteripäässä – silti muut harvesteripään toiminnat ovat alkuperäisesti käytössä.

Kääntyvä hakkuri

Poluksen patentoidussa ratkaisussa harvesteripäähän liitetään kääntyvä haketinosa. Laikkatyyppinen hakkuri kääntyy ketjuvälitteisillä hydraulisylintereillä 180 astetta sahakotelon takaa sen alle. Taka-asennossa hakkurin asento haittaa vain hieman puun kaatamista. Hakkuriosan 300 kilon omapaino käytännössä tasapainottaa harvesteripään liikuttamista pystyasennossa, ja katkaisun jälkeen se mahdollistaa jopa kuitupuukokoisen rungon hallitun kuljetuksen pystyasennossa lähemmäs uraa.

Haketinosa on jatkuvapyöritteinen. Haketushetkien välissä hakettimen laikan massa on riittävä pitämään pyörimisen päällä ilman öljynvirtaustakin. Kun katkaistu puu on kidassa, hakkuriosa käännetään sahakotelon alle. Haketuksessa puuta syötetään syöttörullilla hakkurin kitaan, joko samalla karsien tai karsimatta. Proton esittelyssä karsimaterät olivat avoimena ja puu haketettiin oksineen – öljynvirtaus ei riittänyt karsintaan. Jos haketinosalle otettaisiin virtaus esimerkiksi nosturin tai voimansiirron pumpulta, onnistuisi myös karsinta. Tehoa hakkurissa on riittävästi ensiharvennusmetsiin, maksimissaan on haketettu yli 20 senttisiä runkoja.

Vielä kehitettävää hakkeen siirrossa

Hakkurin laikassa on kuusi puhallinlapaa, joiden puhallusteho on vähintäänkin riittävä – esittelytilanteessa hakkurista puhaltuva hake lensi 20–30 metrin päähän. Poluksen menetelmässä hakkurin puhaltama hake johdetaan nosturin puomissa olevaan siirtopuhaltimeen – joka siirtää hakkeen harvesterin takana olevaan perävaunuun. Vaihdettavilla perävaunuilla hake voitaisiin kuljettaa välittömästi käyttökohteeseen.

Idea tarjolla jatkokehitykseen

Pentti Poluksen idea on toistaiseksi jäänyt ilman kaupallista tuotteistamista. Hänen hakkurikonseptillaan voisi olla myös muuta käyttöä kuin polttohakkeen valmistus. Esimerkiksi maisemahakkuissa voitaisiin latvaosat hakettaa maastoon, esimerkiksi karikkeeksi tai ulkoreiteille ja tyviosat korjata karsittuna rankana. ”Hakeharvesteri”-konseptista voi kysyä lisää Polukselta, 040-8416888

Pentti Poluksen 2012 patentoiman Hakeharvesteri -konseptin kaupallinen hyödyntäminen on jäänyt toistaiseksi toteutumatta. Hakeharvesterin avulla voidaan tehdä voimalaitoskäyttöön tarkoitetun tuoreen hakkeen korjuuta yhdistettynä normaaliin kuitupuun korjuuseen.

Lue lisää