Maatalous
Vertailu

Kolmen konstin kuormaajat vertailussa – kuormauskoneita kokeiltiin karjatilan askareissa

Monilla maatiloilla kuormauskone on kovassa käytössä, joten sopivan koneen valintaan kannattaa panostaa. Selvitimme kolmen erilaisen lastaukseen soveltuvan konetyypin erityispiirteet. Menetelmävertailussa mukana olivat kurottaja, pyöräkuormaaja sekä teleskooppipuomillinen kuormain.
Tuomas Anttila

Nykyaikainen maatalous vaatii laajaa kalustovalikoimaa. Tiettyyn rajaan saakka kuormaustöissä pärjää etukuormaintraktorillakin, mutta etenkin suuremmilla kotieläintiloilla kuormaustöitä on valtavasti. Tämän vuoksi erillinen kuormauskone on monille perusteltu hankinta, ja varsinkin useimmille kotieläintiloille kyseessä on tilan selvästi kovimmalla käytöllä oleva työkone.

Vaihtoehtoina maatalouskäytössä ovat kurottaja, pyöräkuormain tai teleskooppipuomillinen pyöräkuormain. Usein rinnalla käytetään myös Avant-tyyppisiä pienkuormaimia, mutta ne soveltuvat lähinnä rehun jakamiseen ja lannankäsittelyyn, ei niinkään varsinaiseen lastaustyöhön.

Kyselyllä taustatietoa

Artikkelia varten teimme taustatyötä selvittääksemme lukijoidemme käytössä olevia koneita. Koneviestin nettisivuilla järjestettiin kysely, jossa kysyimme kokemuksia ja näkemyksiä aiemmin mainituista kuormaintyypeistä. Lisätietoja selvitettiin myös sosiaalisessa mediassa tehdyssä suppeammassa kyselyssä.

Varsinaiseen kysymyslomakkeeseen saatiin vastauksia yhteensä 68, johon mahtui käyttäjiä erilaisista lähtökohdista. Yleisimmin käytetty kone oli kurottaja 19 %:n osuudella, toisena normaali pyöräkuormaaja 13 %:n äänisaalilla ja kolmantena telemallin kuormain 4 %. Merkittävää kuitenkin on, että 63 %:lla vastaajista ei ollut mitään näistä versioista. Etukuormaintraktorit pitävät siis pintansa varsinkin kasvitiloilla, mutta kotieläintiloista jo puolet käyttää erillistä kuormauskonetta.

Vastausten perusteella kurottaja on nautatiloilla pyöräkuormaajaa yleisempi työkone, kun kasvitiloilla asia on päinvastoin. Nautatiloilla käytetään enemmän myös telepuomillista pyöräkuormaajaa.

Kyselyssä kurottajaa kuvailtiin ulottuvaksi ja monipuoliseksi avuksi monenlaisissa töissä, kun taas pyöräkuormain esiintyy edukseen raa’assa lastaustyössä. Vetääpä joku rehuvaunuakin kuormaajalla.

Vastaukset loivat hyvän pohjan menetelmävertailun tekemiselle. Kiitokset kaikille vastaajille!

Tuomas Anttila
Kyselymme mukaan kurottaja on näistä koneista maatilojen yleisin kuormaintyyppi. Ulottuvuuden, nostokyvyn ja ketteryyden yhdistelmä tarjoaa monipuoliset käyttömahdollisuudet. Puomi heikentää näkyvyyttä oikealle, mutta puomi alhaalla näkyvyys on Claas Scorpionissa poikkeuksellisen hyvä.

Näin testi tehtiin

Vertailuun valittiin mukaan samaan kokoluokkaan kuuluvat koneet, yksi jokaisesta konetyypistä. Etukuormaintraktori jätettiin pois vertailusta rajallisemman nostokykynsä vuoksi. Kaikki vertailussa mukana olevat kuormaajat ovat Claaseja sen vuoksi, että kyseessä on yksi harvoista valmistajista, jolla on valikoimassaan sekä kurottaja, pyöräkuormaaja että telekuormain. Kurottaja oli lopulta hieman muita vertailun koneita suurempi, sillä pienempää mallia ei ollut vertailun ajankohtana saatavilla.

Vertailussa pääpaino oli eri kuormaintyyppien käytettävyydessä ja "lajityypillisissä" ominaisuuksissa, jotka koskevat kaikkia tietyn konetyypin edustajia. Tämän vuoksi suuri osa tarkemmista teknisistä mittauksista ja yksityiskohtien läpikäymisestä jätettiin pois normaalista testiohjelmasta.

Koneet käytännön töissä

Koneita kokeiltiin niiden todellisissa käyttöolosuhteissa, suuren lihakarjatilan päivittäisissä töissä. Kuormaimilla lastattiin rehua, lunta ja kuivalantaa, käsiteltiin paaleja ja tehtiin aurauksia. Kokeilu tehtiin Joroisilla sijaitsevalla Koivukummun tilalla, jolla kasvaa vajaat 600 lihanautaa. Käyttökokemuksia kerryttivät erityisesti tilan vuodesta 2015 omistaneet sisarukset, Juho ja Johanna Anttonen. Nykyään tilan ykköstykkinä on kurottaja, ja toisella tilakeskuksella he käyttävät pienempää pyöräkuormainta.

Testikuljettajat: Juho Anttonen, Johanna Anttonen. Grafiikka: Jukka-Pekka Lindbäck

Lue myös seuraavat kuormauskonevertailuun liittyvät artikkelit:

Vertailun kuormainkoneissa oli pieniä ja suuria eroja – kuormauskäytössä rakenne ratkaisee

Kurottaja on nostotöiden joka paikan höylä, joka tarjoaa ulottuvuutta ja nostokorkeutta matalassa paketissa

Pyöräkuormaaja on tehty toistuvaan lastaukseen – maatilakäyttöön räätälöityä kuormaínta voi hyödyntää myös kiinteistöhuollossa

Teleskooppikuormaaja on kurottajan ja pyöräkuormaimen risteytys – hyvä kompromissi sitä kaipaavalle

Kuormaajavertailussa havaittiin, että eri konetyypeille on maatilalla monia tarpeita ja monia ratkaisuja – kuormaimen valintaan vaikuttavat myös omat tottumukset

Claasin kuormainkolmikko karjatilan arkiaskareissa – katso, kuinka työt hoituvat eri koneilla

Sinua saattaa kiinnostaa myös mukana olleiden koneiden esittelyt:

Claas Scorpion 746 VP -kurottaja

Claas Torion 644 Sinus -pyöräkuormaaja

Claas Torion 738T Sinus -teleskooppikuormain

Lue lisää