Mercedes-Benz Sprinter - Lisää kuljetuskapa-siteettia ja tehoa

Mercedes-Benz Sprinterin päivitys tuo lisää kuljetuskapasiteettia malliston yläpäähän sekä lisää tehoa malliston pienimpiin moottoreihin. Toive lisäkapasiteetista tuli raskaita kuormia kuljettavilta asiakkailta sekä henkilökuljetuksien kanssa operoivilta toimijoilta.
Tilaajalle