Weteraani

Maailman ensimmäinen hydraulikaivinkone - Gradall oli pioneeri

Toisen maailmansodan aikana suurimmat tekniset esteet hydraulisten työkoneiden käytännön toteuttamisen tieltä poistuivat. Oli vain ajan kysymys, milloin ensimmäinen hydraulinen kaivinkone syntyisi. Useampi lahjakas ihminen ryhtyi heti sodan jälkeen tahollaan rakentamaan ensimmäistä täyshydraulista konetta. Kysymys siitä, kuka oikeasti oli ensimmäinen, on vaivannut monen mieltä.

Tämä tarina alkaa vuodesta 1920. Silloin kaksi nuorta veljestä, Ray ja Koop Ferwerda, lähtivät Hollannista paremman toimeentulon toivossa Amerikkaan.

Muutaman vuoden päästä he onnistuivat uudessa kotimaassaan perustamaan pienen tienrakennustöihin erikoistuneen yrityksen. Tietyömailla urakoidessaan he havaitsivat, että töiden valmistumisen pahimpana esteenä olivat useasti reunaluiskien ja sadevesiojien viimeistelytyöt, jotka olivat tuohon aikaan puhtaasti aikaa vieviä lapiotöitä.

Tarvittaisiin kone, jolla voitaisiin nopeasti ja tehokkaasti muotoilla teiden reunojen luiskat ja kaivaa tienvierusojat menemättä upottavalle tai muuten vaikeakulkuiselle maalle tiepohjan ulkopuolelle. Vaijerikaivinkoneet kyllä soveltuivat kaivamiseen, mutta muotoilu ei niillä tahtonut onnistua.

Veljekset päättelivät, että koneessa pitäisi olla varsi, jolla tasoitustyötä tekevä äes tai kauha voisi liikkua koneeseen nähden edestakaisin. Kauhaa pitäisi voida nostaa ylös ja painaa alaspäin sekä myös kallistaa tarvittaessa. He uskoivat, että hydrauliset sylinterit pystyisivät tekemään nämä liikkeet mahdollisiksi.

Vuonna 1940 veljekset olivat niin pitkällä, että he patentoivat keksintönsä. Ensimmäinen toimiva kone saatiin aikaiseksi kuitenkin vasta 1943. Sarjatuotantoon kone pääsi sen jälkeen, kun sen valmistuksen otti hoitaakseen Clevelandissa toimiva konepaja Warner & Swasey. Kone sai myyntinimen Gradall.

Ray ja Koop Ferwerda olivat suunnitelleet koneensa nimenomaan tieluiskien tekoa varten. Se kuitenkin osoittautui soveltuvan hyvin moniin muihinkin töihin, kuten kanaalien kaivamiseen, vanhan tiepäällysteen repimiseen ja kaikkeen sellaiseen työhön, mihin senaikaiset vaijerikaivinkoneet tai telapuskukoneet olivat liian kömpelöitä.

Gradallissa hydrauliikka osoitti selvästi soveltuvuutensa tarkkuutta vaativiin maansiirtotöihin. Ray ja Koop Ferwerdan kehittämä Gradall oli ikään kuin mekaaninen käsi, joka muotoili maata kuljettajansa tahdon mukaan, kuten veljekset itse luonnehtivat konettaan.

Gradallin teollinen valmistus aloitettiin vuonna 1946. Tämä oli pari vuotta ennen, kuin muut hydraulisen kaivinkoneen valmistukseen tähtäävät valmistajat onnistuivat yrityksessään.

Vasta vuonna 1948 useat kilpailijat saivat valmiiksi ensimmäisen oman toimivan hydraulisen kaivinkoneensa. Näitä olivat Poclain ja SICAM Ranskassa. Tässä vaiheessa Poclainin kone oli tosin enemmän kuormain kuin kaivinkone. Italiassa Bruneri sai valmiiksi Yumbon esimallin ja USA:ssa Bucyrus Erie aloitti H10-mallin tuotannon.

Hyvinkää on Gradall-kaupunki

Suurin osa Suomessa olevista Gradalleista on viimeisen parin kymmenen vuoden ajan ollut Hyvinkäällä. Osin tämä johtuu siitä, että Hyvinkään Sora valitsi aikoinaan Gradallit pääasialliseksi konekalustokseen.

Vieläkin suurempi merkitys on sittemmin ollut Tieluiska Oy:llä, joka aloitti 1974 hankkimalla yhden käytetyn Gradall-koneen. Tieluiskan perustivat Hyvinkään Soralla työskennelleet Osmo Yliniemi sekä Tikkasen veljekset Matti, Valto ja Vilho.

Tieluiskasta on vuosien mittaan kasvanut merkittävä tekijä alallaan. Urakoinnin lisäksi Tieluiska hankki reilut 10 vuotta sitten Gradallin Euroopan edustuksen. Se on myynyt Gradalleita tienrakennuksen ohella terästehtaisiin ja kaivoksiin tunneleiden rusnauskoneiksi.

Lue lisää