Koneen sähköjärjestelmä, osa 2: Sulakkeen ja johtimen oikea mitoitus sähköistä lisävarustetta asennettaessa

Sulakkeen on tarkoitus palaa oikosulun sattuessa, jottei johdin pääsisi kuumenemaan ja syttymään. Jotta sulake toimisi suunnitellusti, pitää sekä johdin että sulake mitoittaa oikein.
Tilaajalle