Uutiset

Ruokosilpulla haetaan kasvuvoimaa pellolle

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Baltic Sea Action Groupin yhteisessä Ruokopelto-hankkeessa. haetaan käytännön kokeiluilla ja maaperäanalyyseillä tietoa ruo´on käyttömahdollisuuksista.
Jari Luoto levittää loppukesällä niitettyä ruokoa silputtuna viljapelloilleen.

Kokeilussa on mukana Lemulaisisäntä Jari Luoto. Hän levittää pelloilleen loppukesästä niitettyä ja valmiiksi silputtua järviruokoa. Ensimmäisen kerran pelloille levitettiin niitettyä järviruokoa viime vuonna ja nyt levitettiin lisää. Jari Luoto kertoo lähteneensä mielellään ja kiinnostuneena mukaan kokeiluun.

"Samalla kun saviseen peltomaahan saadaan maanparannusainetta, rantamaisema avautuu", sanoo ruovikkoa rannoiltaan niittänyt isäntä.

Työtä menetelmä on teettänyt. Luoto kertoo käyttäneensä jo viimevuotisen ruokosilpun levittämiseen runsaan viiden hehtaarin alueelle yli kahdeksan tuntia ajoaikaa.

"Toisaalta ruokosilpun käyttö pellossa vähentää lannoitustarvetta. On ollut jopa yllätys, miten helposti kesällä silputtu ruoko muokkautuu maahan."

Oletus on, että järviruoko eloperäisenä aineksena toimii maanparannusaineena ja vauhdittaa mikrobien työskentelyä peltomaassa. Väittämän vahvistukseksi tarvitaan vielä paljon tutkimusta ja analyysejä, sanoo Ruokopelto-hankkeen projektikoordinaattori Maria Yli-Renko.

Lue lisää