Uutiset

60 vuotta sitten: Hankinko leikkuupuimurin?

Leikkuupuimurin käytöstä maamme olosuhteissa on jo saatu sen tarkoituksenmukaisuutta selvittäviä käytännön kokemuksia. Siitä, onko leikkuupuimurimenetelmä yleensä maamme lyhyen kesän olosuhteisiin paras ratkaisu, ovat asiantuntijat esittäneet mielipiteinään, että kehitys ei vielä pysähdy tähän.

On esitetty ajatuksia, että puimurimenetelmä ei ole kaikin puolin paras mahdollinen ratkaisu. Haitallisia tekijöitä ovat korjuuajan epäedulliset ilmastotekijät. Sateet viivästyttävät viljojen tuleentumista ja sadon laatua parantavaa viljan jälkituleentumista ei voida käyttää hyväksi. Siitä huolimatta, vaikka edelläkin esille tuodut haittanäkökohdat ovat varsin merkitseviä, on leikkuupuimurimenetelmä edullisissa olosuhteissa maassamme saatujen kokemusten perusteella ”lyönyt itsensä läpi”.

Koneviesti 16/1959