Uutiset

Kuulumisia Koneviestin viljelymenetelmäkentältä: Viljelymenetelmäkokeen maaperäskannaukset tehtiin tänä vuonna kahdella eri tapaa

Tänä keväänä Koneviestin viljelymenetelmäkentällä Loimaalla maaperäskannuksia tehtiin kahdella eri tavalla.

Veristech SPM3 -maaperäskannerilla kartoitimme alueen maaperän 90 sentin syvyyteen saakka EC-mittauksella, joka antaa tietoa maalajeista, kosteudesta, ravinnepitoisuudesta ja tiivistymäkerroksista. Lisäksi saimme uudet tulokset maan orgaanisen aineksen pitoisuuksista myös aina 90 sentin syvyyteen saakka. Kolmantena suureena kartoitimme kentän pH-tilanteen. Referenssinäytteet otimme WIntex 3000 -maanäyteautomaatilla kolmesta kerroksesta ja myös 90 senttiin saakka. 

Ranskalaisen GeoCartan resistiivisysmittauksella kartoitimme maaperää aina kahden metrin syvyyteen. Palaamme tuloksiin, kunhan tarkentavat maaperänäytteet saapuvat laboratoriosta.

Jussi Knaapi