Ohjaamon lisävalo vaikuttaa kuljettajan vireystilaan

5.12.2017 / Koneviesti