Uutiset
60 vuotta sitten

Loivempia siipimalleja

Ajonopeuden lisääntyminen kynnössä näyttää vaikuttavan entistä loivempien siipimallien yleistymiseen. Samaan suuntaan saattavat vaikuttaa myös kyntökilpailujen kansainväliset arvosteluperusteet, jotka eivät kuitenkaan ole joka suhteessa käytännön kannalta tarkoituksen mukaiset. Manner-Euroopassa yleinen ns. paluuaura, jolla kynnetään samaa rintausta eikä kahta kaistaa, ei näytä yleistyvän maassamme – ei muuallakaan Pohjoismaissa eikä esim. Englannissa. Salaojitetuilla tai ojattomilla pelloilla tällä kyntötavalla on kuitenkin se etu, että vältytään lopetusvaoista, joiden tasaus keväällä on vaikeaa ja aiheuttaa epätasaista orastumista.

Prof. A. Reinikainen Koneviesti 21/1961

Lue lisää