Uudehkoilla traktoreilla suurempi paloriski – Englannissa lisääntyvät traktoripalot ovat ongelma

Miksi traktoripalot ovat yleistyneet ja miksi juuri uudehkot traktorit ovat alttiita syttymään? Tätä kysymystä on selvittänyt Englannin maataloustuottajajärjestön vakuutusyhtiö. Syy ei ollut nykyaikaisessa moottoritekniikassa, vaan yllättäen akun navavassa.
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Jatkuvasti lisääntyvät traktoripalot ovat Englannissa iso ongelma. Pelkästään NFU Mutual, joka on Englannin maataloustuottajain järjestön omistama vakuutusyhtiö, maksoi viime vuonna yli 20 miljoonaa euroa vahinkokorvauksia traktoreiden palovaurioista.

Nyt NFU Mutual on julkaissut vahinkoasiantuntijoidensa tekemän selvityksen maataloustraktoreiden palovahingoista. Selvitys perustuu lähes 1000 viimeaikaiseen vahinkotapaukseen.

NFU Mutualissa on havaittu, että palojen määrä on viime vuosina ollut kasvussa, ja että nykyisin tulipalot sattuvat aikaisempaa useammin uudehkoille traktoreille. Yhtiön asiantuntijat havaitsivat tämän lisäksi palovahinkoja tutkiessaan, että aikaisemmin tavanomaiset alkusyyt eivät enää selitä uudehkojen traktoreiden paloja.

Perinteisesti maatalouskoneiden tulipalot ovat lähteneet liikkeelle esimerkiksi ylikuumentuneen laakerin tai muun koneen osan sytyttäessä sen läheisyydessä olleen kuivan heinän tai kasviaineksen. Myös yksittäisen sähköjohdon eristeen hankautuminen rikki ja siitä seurannut oikosulku on aikaisemmin ollut hyvin yleinen tulipalon syy.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Uudehkojen traktoreiden tulipalojen havaittiin lähteneen liikkeelle usein akun luota. Tarkempi tutkimus paljasti, että syynä oli vähintään toisen akun kengän huono kiinnitys, mikä aiheutti tähän virtapiirin kriittiseen kohtaan ylimääräisen vastuksen. Virran kulutuksen kasvaessa hetkittäin riittävän voimakkaaksi saattoi löysällä oleva kenkä kuumentua niin paljon, että akkukaapeli tai muu materiaali alkoi palaa.

Kaikissa näissä tapauksissa oli akkukengät jossain vaiheessa uusittu tai traktoriin oli palon syttyessä liitetty jokin virtaa kuluttava laite siten, että laite sai virran akkukenkään tai akkukaapeliin tehdystä liitoksesta. Aikaisemmin virran ottaminen lisälaitteelle suoraan akulta on ollut normaali ja asianmukainen menettely, mutta uusien traktorimallien kohdalla tämä ei enää päde, sanoo NFU Mutualin asiantuntija.

”Uusien traktoreiden sähkölaitteet kuluttavat huomattavasti suurempia virtamääriä kuin aikaisemmin. Virtakuorman lisääminen voi silloin johtaa vaaralliseen ylikuumentumiseen”, yhtiön edustaja kertoi. Hän jatkoi, että traktorivalmistajat ovat tietoisia tästä ongelmasta ja siksi uusissa traktoreissa on valmiina ohjaamoon viedyt lisälaiteiden johdotukset ja ISOBUS-liittimet ovat tulleet vakioratkaisuksi ulkopuolisten laitteiden kytkennässä.

NFU Mutual on julkaissut seuraavan muistilistan niistä asioista, jotka on tärkeää huomioida palovahinkojen välttämiseksi:

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

• Liitä akkukenkien kireyden tarkistus osaksi huoltorutiineja. Katso, että kengät on kiristetty valmistajan suosittelemaan kireyteen.

• Tarkista, että johdot sekä liittimet ovat ehjät ja johtoniput ovat asianmukaisesti kiinnitettynä. Se ehkäisee johtojen hankaantumista rikki tai osumista kuumiin pintoihin, mistä voisi seurata oikosulku.

• Jos sähköjärjestelmässä esiintyy jokin häiriö, selvitä, mistä se johtuu. Älä väheksy näitä merkkejä mahdollisesta vaarasta, vaan selvitä ongelman todellinen syy.

• Moderni sähköjärjestelmä on hyvin mutkikas ja siinä olevan vian löytämiseen voi tarvita järjestelmään perehtynyttä korjaajaa, jolla on käytettävissään tarpeelliset diagnostiikkalaitteet.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

• Noudata tiukkaa puhtautta ja poista kaikki lika ja ylimääräinen materiaali moottoritilasta, pakokaasujen käsittelylaitteiden luota, akseleilta ja ohjaamon alta.

• Jos havaitset, että öljymäärä on vähentynyt jossain öljytilassa, selvitä, onko jossain öljyvuoto. Sellainen lisää tulipalon mahdollisuutta.