Metsänomistajat vähentäneet hakkuuaikomuksiaan vuoden 2016 tasolle

Metsäkeskuksen uutisoinnin mukaan yksityismetsien hakkuuaikomukset ovat laskeneet alkuvuoden aikana, kokonaispuumäärä on palautunut vuoden 2016 tasolle. Hakkuusuunnitelmia on ilmoitettu 2020 alkuvuoden aikana 381 360 hehtaarin alueille – se on 39 901 hehtaaria vähemmän kuin 2019.
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Metsäkeskus seuraa hakkuuaikomusten kehitystä lakisääteisten metsänkäyttöilmoitusten avulla. Hakkuuaikomus on arvio metsänkäyttöilmoituksissa ilmoitetuista hakkuutavoista ja kertyvistä puumääristä. Lakisääteinen metsänkäyttöilmoitus täytyy tehdä vähintään 10 vuorokautta ennen myyntihakkuiden aloittamista. Se on voimassa 3 vuoden ajan, eli hakkuu voi toteutua vasta pitkän ajan kuluttua ilmoituksen jättämisen jälkeen.

Koronapandemian synnyttämä talouskriisi ja muutokset lopputuotteiden kysynnässä ovat heijastuneet puumarkkinoihin ja yksityismetsien hakkuuaikomuksiin. Etenkin paperin kysyntä kääntyi maailmalla voimakkaaseen laskuun. Lisäksi saha- ja levyteollisuuden vienti on vaikeutunut entisestään, maailmanlaajuisen taantuman seurauksena.

Vuoden sisällä tapahtunut lasku puumäärällisesti on kohdistunut erityisesti kuitupuuhun, vaikkakin ensiharvennusten suunnitellut hakkuupuumäärät hieman kasvoivat. Uudistushakkuiden ja varttuneiden puustojen puumäärät ovat taasen vähentyneet. Mielenkiintoista julkaistuissa tilastoissa on se, että vuoden sisällä rajuimmin nousussa on hakkuutavoista ollut ylispuiden poisto, peräti 22 %. Ensiharvennusten puumäärä on noussut 2 %. Väljennyshakkuissa on tapahtunut suurin pudotus, -16 %, uudistushakkuissa -7 %.

Hakkuuaikomusten maantieteellinen muutospainopiste puumäärällisesti vuosien 2019 ja 2020 viikkoja 1-33 vertailtaessa on ollut kuitupuun osalta Pohjois-Karjalan (-28 %) ja Kainuun (-25 %) alueilla, sekä Lapissa (-23 %). Ainoa nousussa ollut alue on Kymenlaakso (+4 %). Kokonaisuutena keskimääräinen lasku on ollut peräti -17 %.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Tukkipuun osalta kehitys on ollut varsin stabiilia, määrä on ollut nousussa 3 %, mutta muutoksen jakautuminen on painottunut maakunnittain. Eteläisistä maakunnista useammassakin ovat tukkipuun hakkuusuunnitelmat nousseet yli 20 %, kärjessä ovat Kymenlaakso (+29 %) ja Uusimaa (+25 %). Suurimmat laskut ovat tapahtuneet kuitupuun tavoin Pohjois-Karjalassa (-17 %) ja Kainuussa (-17 %).

Pinta-alallisesti hakkuuaikomusten määrät ovat laskeneet -12 %. Suurin pudotus on ollut väljennyshakkuissa, -14 %. Ensiharvennusten pinta-alat ovat pysyneet lähes samana (+1 %), uudistushakkuissa pudotus on ollut -9 %. Suurimmat heilahdukset ovat olleet viime vuodet ylispuiden poistohakkuissa. Niiden tasainen lasku vuoden 2016 19 018 ha tasolta laski vuoteen 2019 asti (5 664 ha), 2020 niiden määrä nousi 710 ha määrällä lukemaan 6 374 ha.