Alustavat Suomen teollisuuspuun hakkuumäärätietojen ennakkoarviot kertovat: 2020 metsänomistajat vähensivät hakkuitaan, yhtiöt ja valtio eivät

Vuonna 2020 teollisuuden käyttöön hakattiin raakapuuta 56,4 miljoonaa kuutiometriä. Määrä väheni 11 prosenttia vuodesta 2019 ja korjatun puutavaran määrä oli kolme prosenttia edeltävän kymmenvuotisjakson hakkuiden keskiarvoa vähemmän. Yli 7 miljoonan kuutiometrin vähentyminen tapahtui täysin yksityismetsien hakkuiden vähenemisellä ja vastaa yhden suuren sellutehtaan vuotuista puunkäyttömäärää ja huippuvuodesta 2018 pudotus on jo kahden tehtaan verran, eli 12,5 milj. m3.
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Suomen teollisuuspuun korjuun painopiste on vahvasti yksityismetsien varassa, mikä johtuu maanomistuksen painotuksesta – peräti 81 % vuoden 2020 korjatusta puumäärästä kertyi nytkin yksityismetsistä. Yhtiöiden ja valtion metsien puunkorjuu suureni 2 %. Yksityismetsien korjattu puumäärä putosi 7,3 milj. m3, ollen 45,6 milj. m3. Yhtiöiden ja valtion puunkorjuun määrä on vaihdellut viimeisen vuosikymmenen aikana 11 milj. m3 molemmin puolin, ollen nyt 10,5 milj. m3. Tämäkin kertoo siitä, että teollisuuspuun kysyntämuutokset tapahtuvat yksityismetsistä ostettavan puumäärän muutoksella.

Järeän ja mekaaniseen puuteollisuuteen ohjautuvan tukkipuun osuus hakkuista oli 24,3 milj. m3 ja kuitupuun osuus oli 32,1 milj. m3. Edellisvuoteen nähden tukkipuun hakkuumäärä väheni 6 %, mutta kuitupuun hakkuumäärä pieneni peräti 15 %.

Energiapuuta korjattiin yhteensä 3,8 miljoonaa kuutiometriä ja edellisvuoteen nähden pudotus oli peräti 1,5 milj. m3. Pudotus oli huomattava, viime vuosina vain 2018 on energiapuun määrä ollut alle 5 milj. m3. Vuonna 2020 korjatusta energiapuusta oli karsittua rankaa ja kokopuuta yhteensä 2,0 miljoonaa kuutiometriä. Kantojen ja latvusmassan yhteismäärä oli 1,8 miljoonaa kuutiometriä, mutta kantojennoston vähenemisen vuoksi tämä määrä käytännössä koostunee lähes kokonaan latvusmassasta.